Implantació de nous eixos per als vianants i de bicicletes per a la creació de Zona de Baixes Emissions a dues avingudes de Lleida


Implantació de nous eixos per als vianants i de bicicletes per a la creació de Zona de Baixes Emissions a dues avingudes de Lleida

Intervenció urbanística per a la creació d'una nova Zona de Baixes Emissions (ZBE) del municipi de Lleida.

Client:
Ajuntament de Lleida
Localització:
Lleida
Període:
2023
Tipus d'obra:
Carreteres i túnels
Arquitecte:
Sergio Gimeno Arribau
En l'àmbit de la Rambla Aragó entre Plaça Catalunya, al seu encreuament amb el carrer Juan Baiget, i Prat de la Riba, entre l'encreuament Alcalde Porqueres amb Príncep de Viana, de la ciutat de Lleida s'implanta una Zona de Baixes Emissions (ZBE) que requereix una intervenció urbanística.
 
El projecte s'emmarca a l'Actuació 2 – P6_L2-20210928-1. Amb l'adequació d'un carril bici i l'ampliació de la vorera es creen nous serveis i es milloren els existents, a més de renovar el paviment i els elements de jardineria.
 
L'obra es desenvolupa a un entorn urbà amb trànsit obert, tant a nivell vehicular com per als vianants.
A una fase inicial es demoleixen voreres i vials existents mitjançant desviaments parcials del trànsit, s'executen nous serveis, es reparen i reposen els existents i es procedeix a la pavimentació mitjançant prefabricats de formigó (vorades, rigoles, llambordes i rajola hidràulica per realitzar els camins dels invidents) combinats amb acabats a base de resina i àrid. Per a aquests últims es fa ús del sistema Calcel Rob i elements de jardineria (tant arbòria com arbustiva).
 
La peculiaritat principal d'aquesta obra és que es tracta d'un sistema de recollida d'aigua pluja, ja que la fulla exterior de la pavimentació està composta per llambordes drenants i sistema Calcel Rob. Una altra peculiaritat important és que tots els residus, tant de formigó com d'aglomerat procedents de les demolicions, són triturats i reutilitzats.
 
DETALLS

Dades tècniques

Demolició d'elements prefabricats de formigó: 4.384 m³
 
Demolició de paviment asfàltic: 5.689 m³
 
Residus picats per convertir en llast reciclat: 1.109 m³
 
Llast drenant en subbases: 1.123 m³
 
Superfície enjardinada: 1.524 m²
 
Formigó abocat a solers, pavimentacions i vorada i rigoles: 1.293,99 m³
 
Paviment d'asfalt en calent: 701 tn
Paviment llamborda drenant: 1.784 m²
 
Pavimentació llamborda no drenant: 1.709 m²
 
Paviment Calcel Rob: 558 m²
Descàrregues


Galeria d'imatges