Accessos viaris a la zona sud del Port de Barcelona

Accesos viarios a la zona sur del Puerto de Barcelona

Accessos viaris a la zona sud del Port de Barcelona

Construcció dels nous accessos viaris al Port de Barcelona a l'extrem sud mitjançant glorieta de distribució. El nou enllaç dóna servei a tot el trànsit pesant de mercaderies del moll Sud, que al seu torn es controla a la nova zona habilitada amb aquesta finalitat.

Client:
Autoritat Portuària del Port de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
Maig de 2014 - Juny de 2015
Tipus d'obra:
Carreteres i túnels
Import:
11.703.057 €

Per sota del nus viari queden els calaixos ferroviaris que, en un futur, permetran l'accés de trens de mercaderies a la terminal de contenidors BEST. 

Les obres s'han executat permetent en tot moment l'operativa i la logística portuàries.

 
DETALLS

Dades tècniques

Retirada de precàrrega
Prèviament a les obres, s'ha retirar la precàrrega de consolidació del terreny composta per 120.000 m3 de terres.

Paviment especial per a trànsit pesant
S'adopta una mescla bituminosa en calent específicament dissenyada per tal que sigui resistent a l'intens trànsit pesant i als esforços que es generen a les glorietes.

Calaixos ferroviaris 
​Compostos per soleres i murs de formigó in situ. Amb un disseny ad hoc per a la llosa superior combinant prelloses prefabricades col·laborants i una capa de compressió de formigó in situ.

Descàrregues


Galeria d'imatges