Actuacions complementàries a l'Aeroport de Tenerife Nord


Actuacions complementàries a l'Aeroport de Tenerife Nord

Ampliació i millores en la impermeabilització i cobertes de la terminal de passatges i zones de servei de l'Aeroport de Tenerife Nord. Expedient DIN 338/15.

Client:
Aena
Localització:
Santa Cruz de Tenerife
Període:
Març de 2016 - Gener de 2017
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Tipologia:
Aeroportuària
Import:
2.398.329,97 € (IVA no inclòs)
Arquitecte:
Sr. Expédito Mendoza Guzmán

L'obra consisteix principalment en una sèrie d'actuacions encaminades a garantir el correcte funcionament i l'estanquitat de cobertes i façanes de l'Edifici Terminal de l'Aeroport Tenerife Nord.

Accions realitzades:

- Desmuntatge de la coberta existent, col·locació d'una nova coberta de xapa en dent de serra 1666, augment de la secció de les canaleres i un nou sistema de pluvials.

- Reparacions puntuals mitjançant la substitució en les cobertes de les antigues oficines Binter (950 m2) i col·locació de nova impermeabilització transitable a sota dels climatitzadors de sortides (750 m2).

- Desmuntatge de la coberta existent de la marquesina d'accés principal, col·locació d'una nova coberta de xapa (2113 m2), augment de secció de canaleres i nou sistema de pluvials.

- Col·locació d'una nova impermeabilització transitable a sota dels climatitzadors d'embarcament (400 m2).

- Augment de secció de canaleres i nou sistema de pluvials (330 m2) a la marquesina d'accés a la terminal (parada de taxi i bus).

- Segellat de canaleres entre la passarel·la i la coberta (10 m2).

- Reforma integral de la façana sud-est de les oficines (20 m2), que inclou nous treballs de fusteria i substitució de l'aplacat.

- Substitució de falsos sostres i il·luminació deteriorats (2.500 m2).

- Nova impermeabilització de les cobertes no transitables (140 m2) i trobades amb claraboies.

- Impermeabilització d'ancoratges i muntatge de passarel·la i línia de vida (300 ml).

- Fusteria Ground Force i antigues oficines Binter (50 m2). Reconstrucció de façana de prefabricats de formigó.

- Neteja de façanes i renovació de part de l'aplacat (5.000 m2).

- A més, estan previstes una sèrie de reparacions i reforços estructurals a les gelosies metàl·liques de les cobertes (15.000 kg).

 
Descàrregues


Galeria d'imatges