Línia 9/10 del metro de Barcelona

 

Línia 9/10 del metro de Barcelona

Concessió d’obra pública per a la construcció, la conservació, el manteniment i l’explotació d’infraestructures del tram II de la línia 9/10 del metro de Barcelona, per a un termini de 31 anys i 11 mesos, a l’UTE participada per les empreses Acsa, Obras e Infraestructuras; CAT (concessionària de Dragados), i COMSA EMTE.

Client:
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)
Localització:
Barcelona
Període:
Adjudicació: octubre del 2010
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Tipologia:
Ferroviària

La línia 9/10 serà la línia de metro més llarga d’Europa, amb gairebé 48 quilòmetres de recorregut. Part de les infraestructures ferroviàries estan en fase de construcció. Ja se n’ha posat en servei un tram de deu estacions.

La concessió adjudicada comprèn les 15 estacions de la L9 i la L10 del metro del tram II, ubicades al llarg de 10,8 km de longitud. També s’inclou l’obra d’enginyeria civil de tipus viaducte de l’estació ZAL-Prat, a l’estació Zona Franca Litoral.

 
DETALLS

Dades tècniques

Descripció

En aquest tram es construeixen dos tipus d’estacions: de pou vertical i exterior.

Tipus de pou vertical:en forma de gran pou cilíndric i un vestíbul superior i un d’inferior o preandana. Les andanes estan situades a la secció del túnel i els trens circulen superposats en dos nivells.

Estació exterior: projectada a l’exterior, sobre un viaducte on hi ha les vies en paral•lel i l’andana central.

Tots dos tipus d’estació tenen ascensors d’alta velocitat, de gran capacitat i adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. Les estacions són accessibles i tenen senyalització per a invidents, i també disposen de mampares que separen les andanes de la zona de circulació. L’obertura de les mampares va coordinada amb l’obertura de portes.

Prestacions de la concessió

La redacció de projectes i la construcció d’infraestructures determinades, així com el subministrament i la instal•lació d’equipaments.

La urbanització dels espais situats al voltant de les infraestructures.

L’explotació, el manteniment i la conservació del conjunt de les infraestructures.

L’adequació, la reforma i la modernització de les infraestructures per adaptar-les a les característiques formulades per IFERCAT.


Galeria d'imatges