Urbanització i viaducte del sector “Ca n'Alemany”


Urbanització i viaducte del sector “Ca n'Alemany”

Urbanització del PPU-01 – PA-02 i viaducte en l’àmbit del sector “Ca n'Alemany” de Viladecans, Barcelona. UTE: Sorigué, Rubau i Aqualogy.

Client:
Consorci Urbanístic Parc Empresarial Activitats Aerospacials Viladecans. DeltaBCN
Localització:
Barcelona
Període:
Juny de 2013 – Actualitat
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Tipologia:
Urbanització

Es va dur a terme el viaducte que serveix d’enllaç entre la carretera C-32, el nucli urbà de Viladecans i el sector “Ca n’Alemany”. El viaducte principal té una longitud total de 179,15 m (valor determinat per la definició de la bassa de laminació i el seu entorn), amb una distribució de llums de 38,82 + 50,00 + 50,00 + 38,82 m. Les piles es troben situades dins de la presa de laminació.

La urbanització del sector finalitzarà (actualment l’obra està en execució) quan s’incloguin tots els seus serveis, es realitzin les connexions viàries del sector amb el viaducte recentment executat i es completin les actuacions de control hidràulic.

De forma més detallada, les actuacions que es realitzen són les següents:

• urbanització de vials i connexions del sector amb la resta de les infraestructures;
• xarxes de serveis: sanejament, aigua potable, subministrament elèctric, aigua no potable, gas, reg, enllumenat públic, telecomunicacions;
• construcció d’un nou pont sobre les vies del ferrocarril a la carretera de la Vila;
• actuació al pont sobre la carretera C-32;
• creació d’una bassa de laminació de 90.000 m3;
• formació del canal d’entrada a la bassa i abocador de la riera de Sant Llorenç;
• estació de bombament per a l’extracció de l’aigua de la bassa de laminació;
• canalització parcial de la riera de Sant Llorenç;
• dipòsit i impulsió de l’aigua no potable;
• creació de murs de gabions per a la contenció del terreny a les parcel·les annexes als nous vials.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges