Adequació i reurbanització del passeig professor Juan Ossorio i del carrer professor Adolfo Rancaño


Adequació i reurbanització del passeig professor Juan Ossorio i del carrer professor Adolfo Rancaño

Amb aquesta obra d'urbanització i paisatgisme, un tram del carrer professor Adolfo Rancaño i el passeig per als vianants professor Juan Ossorio deixen de ser d'ús exclusiu de la Universitat de Granada per a integrar-se a l'estructura viària pública de la ciutat.

Client:
Agencia de obra pública de la Junta de Andalucía
Localització:
Granada
Període:
2020-2021
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Tipologia:
Urbanització
Import:
1.228.257,00€
Coneguts com ‘paseíllos universitaris’, el passeig professor Juan Ossorio i un tram del carrer professor Adolfo Rancaño passen de servir exclusivament al campus Fuentenueva de la Universitat de Granada (UGR) per a integrar-se a l'espai públic de la ciutat. Les obres de readequació i urbanització formen part del pla compensatori del Metre de Granada, ja que el seu traçat ha dividit el campus.
 
Tots dos carrers queden reforçats amb la urbanització que inclou noves canalitzacions en buit per a les futures ampliacions requerides per la UGR en tots els serveis bàsics. Es fa especial èmfasi en les xarxes de telecomunicacions, les canalitzacions de les quals es 
modernitzen i dimensionen amb la capacitat d'albergar les necessitats futures en una projecció de fins a 25 anys.
 
A nivell ambiental, s'efectua una remodelació de jardins dotant-los d'un modern i eficient sistema de reg. A més, s'han substituït els arbres malalts o que, per la seva inestabilitat, comportaven un risc per a la seguretat. També es canvien les velles lluminàries per un sistema LED d'última generació molt més eficient.
 
DETALLS

Dades tècniques

Telecomunicacions
5.020m de canalització de telecomunicacions en bateria de sis tubs de 110mm. 
Reg
4.700m de la xarxa de reg per al nou sistema automatitzat. 
 

Sòl
5.000m² de nou sòl a les àmplies zones per als vianants.
Integració paisatgística
Remodelació de 7.200m² de jardins.
Descàrregues


Galeria d'imatges