Obres de millora al circuit Barcelona-Catalunya complint amb les normatives internacionals


Obres de millora al circuit Barcelona-Catalunya complint amb les normatives internacionals

Ampliació de l'escapatòria de la corba 1 al Circuit Barcelona-Catalunya, també conegut com a Circuit de Montmeló.

Client:
Circuits de Catalunya
Localització:
Barcelona
Període:
Octubre 2022 – Març 2023
Tipus de servei:
Altres infraestructures
Import:
1.848.559,06 € (sense IVA)
Dedicada a la celebració de carreres d'alta velocitat, la pista circuit de Barcelona-Catalunya requereix una millora a l'escapatòria de la corba 1 per brindar millors condicions de seguretat als pilots.
 
El primer pas consisteix en el desmuntatge d'elements de seguretat com a barreres de formigó i de pneumàtics i malles de cable. A més, és necessari retirar les graves de l'escapatòria per a la seva posterior reutilització. En aquesta fase ha estat imprescindible executar un pas amb dos nivells: l'inferior per donar continuïtat als vials de servei i el superior per a la nova escapatòria i vials de pista. Així mateix, es genera espai per a una futura graderia.
 
Amb aquesta intervenció, el pas inferior queda ja dissenyat per a futures sol·licituds de possibles graderies. Es tracta d'una estructura de formigó armat, murs laterals i pilars centrals que conformen dues calçades de pas. Les llums dels dos ulls que configuren el pas inferior són de 10 i 8 metres respectivament.
A causa de les altes càrregues de sol·licitació, tota l'estructura disposa de fonamentació profunda mitjançant pilotis CPI-8 de diàmetres 65 i 85.
 
La gran dificultat de l'obra és la seva execució en un termini molt ajustat, adaptat al calendari operatiu del Circuit, ja que no s'altera cap ús del traçat de pista per les obres. Així, s'aconsegueix desenvolupar tot el projecte en tan sols tres mesos.
 
Tots els elements que configuren els nous elements de seguretat de pista compleixen amb les exigències de FIA i FIM, com les graves que conformen la superfície de l'escapatòria (d'aportació pròpia des de la gravera del Corb), passant per la barrera contínua de formigó, la barrera de dissipació d'energia formada per pneumàtics i banda de subjecció o la nova malla de cables homologada.
 
DETALLS

Dades tècniques

Cimentación: 1.600 m de pilote CPI-8 

Hormigón: 2.000 m3

Encofrado en cimentaciones y muros:  3.000 m2

Acero para armar: 200 tn

Descàrregues


Galeria d'imatges