Pont aqüeducte d’Agramunt


Pont aqüeducte d’Agramunt

Coutex, Equipos y Proyectos, SA duu a terme la remodelació i la millora del pont aqüeducte (Pont de Ferro) d’Agramunt (Lleida) del Canal d’Urgell.

Client:
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell
Localització:
Lleida
Període:
De novembre del 2013 a febrer del 2014
Tipus de servei:
Projectes

Elevació de l’alçada del canal fins a 3,4 m, incloent-hi els reforços estructurals necessaris per suportar una major càrrega d’aigua i la modificació de l’estructura preexistent.

L’actual aqüeducte d’Agramunt, conegut com el Pont de Ferro, es va acabar l’any 1877. Substitueix el primer aqüeducte, construït el 1857 i que va quedar completament destruït en una gran riada el 23 de setembre de 1874. La seva funció és permetre al Canal d’Urgell creuar el riu Sió.
Les obres dutes a terme per la nostra empresa consisteixen a incrementar la secció del pont aixecant-ne la part superior, la qual cosa permet augmentar el cabal de 28 m3/s a 37 m3/s.

La companyia ha previst l’impacte que aquest augment de cabal i l’aixecament de l’alçada suposa per a l’estructura de l’aqüeducte. El disseny ha incorporat reforços a la base i els laterals de l’aqüeducte que han quedat perfectament integrats a l’obra existent.
Coutex, Equipos y Proyectos, SA ha efectuat l’actuació de mantenint de l’aspecte exterior del pont de 1877. L’ampliació del pont queda totalment integrada en l’estructura precedent, declarada Bé d’Interès Local per l’Ajuntament d’Agramunt.

 

Galeria d'imatges