EDAR d’Arenys de Mar


EDAR d’Arenys de Mar

Equips electromecànics per al tractament d’aigües en l’ampliació de l’EDAR d’Arenys de Mar (Barcelona).

Client:
ACA (Agència Catalana de l'Aigua)
Localització:
Barcelona
Període:
D’abril del 2012 a desembre del 2012
Tipus de servei:
Projectes

Disseny, fabricació, muntatge i posada en marxa de 2 ponts decantadors giratoris, 1 espessidor de fangs, 1 reixa automàtica de cadenes i 10 comportes murals.

L’ampliació de l’EDAR d’Arenys de Mar s’ha executat en 8 mesos amb un pressupost de 2 milions d’euros i ha augmentat la capacitat d’aquesta planta fins als 50.000 habitants equivalents.

L’EDAR d’Arenys de Mar es va construir l’any 2004 i en aquesta ampliació se’n millora el pretractament, el tractament primari, el tractament biològic i la línia de fangs.

 
DETALLS

Dades tècniques

Pont decantador giratori

2 ponts PG. Diàmetre de 26 m, accionament perifèric. Rasquetes de fons, escombratge de flotants, campana central, sobreeixidor i canal perimetral en acer inoxidable AISI316L.

Reixa automàtica de cadenes

1 reixa RCD. Amplada de canal d’1 m, alçada de canal d’1,47 m. Pas útil entre barrots 20 mm. 2 pintes netejadores. Barrots, bastidor, pinta i xapa de descàrrega en acer inoxidable AISI316L.

Espessidor de fangs

1 espessidor SF. Diàmetre interior 8 m. Alçada del tanc 5,17 m. Braços d’escombratge en disposició diametral i rasquetes en disposició espina de peix. Campana, columna central, braços i rasquetes d’acer al carboni S275JR.


Galeria d'imatges