EDAR Bustarviejo


EDAR Bustarviejo

Equips de pretractament i tractament primari per a l’ampliació de l’EDAR Bustarviejo (Madrid).

Client:
Canal Isabel II
Localització:
Madrid
Període:
D’abril del 2010 a agost del 2010
Tipus de servei:
Projectes

Disseny, fabricació, muntatge i posada en marxa de 4 cargols transportadors de fangs, 1 pont desarenador-desgreixador, 1 espessidor de fangs, 2 ponts decantadors, 1 separador de greixos i flotants, i 2 comportes murals manuals.

Aquestes obres s’emmarquen dins de la inversió del Canal d’Isabel II de 10,2 milions d’euros en la millora i ampliació del sistema de proveïment d’aigua dels municipis de Valdemanco i Bustarviejo. Coutex, Equipos y Proyectos, SA ha dut a terme el disseny, la fabricació i el muntatge de tots els equips de pretractament i tractament primari de l’EDAR Bustarviejo, propietat del Canal d’Isabel II.

En el procés de fabricació, tots els equips van ser inspeccionats per la firma Lloyd’s Register segons els seus respectius programes de punts d’inspecció: LRP-601 per a decantadors, LRP-607 i 603 per a ponts desarenadors, i LRP-606 per a recollidors de greixos i flotants.

 
DETALLS

Dades tècniques

Pont desarenador-desgreixador

1 pont PLS. Longitud del tanc de 6 m, longitud de pont de 2,65 m. Rasquetes d’escombratge i rampa d’evacuació en acer inoxidable AISI 304L.

Pont decantador giratori

2 ponts PG. Diàmetre de 10 m, accionament perifèric. Rasqueta de fons, escombratge de flotants, campana central, sobreeixidor i canal perimetral en acer inoxidable AISI-316.

Concentrador de greixos

1 concentrador BS. Cabal nominal: 10 m3/h. Longitud total: 2,43 m. Cisterna, xapa de vessament i rasquetes en acer al carboni S275JR.


Galeria d'imatges