EDAR Gavà-Viladecans


EDAR Gavà-Viladecans

Substitució dels cargols d’Arquímedes de l’EDAR Gavà-Viladecans i de l’estació elevadora de la Zona Franca (Barcelona).

Client:
EMSSA, Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. (Barcelona).
Localització:
Barcelona
Període:
De novembre del 2010 a febrer del 2011
Tipus de servei:
Projectes

Desmuntatge dels cargols instal·lats. Disseny, fabricació i muntatge de 6 cargols d’Arquímedes incloent-hi obra civil de la llera.

COUTEX va ser adjudicatària de la substitució total, claus en mà, dels cargols d’Arquímedes de l’EDAR Gavà-Viladecans i de l’estació elevadora de la Zona Franca.
Es va procedir al desmuntatge i la reducció a ferralla dels cargols existents segons les condicions del plec. Es van subministrar els cargols d’Arquímedes juntament amb els acoblaments tipus MTV per a muntatge vertical, així com el suport inferior dels cargols, rodaments superiors, retenidors i juntes.

Es va fer tota l’obra civil per assegurar l’ajustament correcte amb la llera per assolir una eficiència màxima. El muntatge inclou totes les feines elèctriques i mecàniques, així com les grues.

 
DETALLS

Dades tècniques

Cargols d’Arquímedes EDAR Gavà-Viladecans

4 unitats.
Cabal: 900 L/s.
Diàmetre exterior: 1.700 mm.
Pas: 1.700 mm.
Nre. d’entrades: 3.
Velocitat: 37,1 r.p.m.
Potència motor: 92 kW.

Cargols d’Arquímedes estació elevadora Zona Franca

2 unitats.
Cabal: 2.000 L/s.
Diàmetre exterior: 2.600 mm.
Pas: 2.210 mm.
Nre. d’entrades: 3.
Velocitat: 29,5 r.p.m.
Potència motor: 162 kW.


Galeria d'imatges