Sanejament de Vallbona d’Anoia, Carme, Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera i Castellolí

Mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Vallbona d’Anoia

Sanejament de Vallbona d’Anoia, Carme, Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera i Castellolí

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) adjudica el servei d’explotació, operació i manteniment dels sistemes de depuració de Vallbona d’Anoia, Carme, Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera i Castellolí a Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.

Client:
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Localització:
Barcelona
Període:
2017-2020
Tipus de servei:
Operació i manteniment
Import:
8.730.513 €

Els treballs que s'han de realitzar són l'operació i el manteniment de les instal·lacions de depuració amb la finalitat de garantir-ne el funcionament correcte, així com la qualitat de les aigües depurades. Es tractaran un total de 5.781.965 m3 anuals d’una població propera als 100.000 habitants.
Sistema de sanejament de Vallbona d’Anoia        
Aquest sistema de sanejament recull les aigües residuals dels nuclis urbans de Vallbona d’Anoia i urbanitzacions limítrofes mitjançant 9 estacions de bombament i 11 km de xarxa de col·lectors en alta.
Tracta 7,5 milions de litres d’aigua residual al dia en 2 línies de tractament biològic de 300 m3, dos decantadors secundaris de 28 m i un espessidor de fangs juntament amb un digestor anaerobi de 3.050 m3.
Es realitza una valoració de la biomassa resultant dels processos de tractament mitjançant microturbines, que produeixen energia elèctrica i calor a partir del biogàs que generen. 

Sistema de sanejament de Piera 
L’EDAR de Piera tracta 4 milions de litres al dia, de 18.500 habitants equivalents i una xarxa de col·lectors composta per 15 km de canonades i 2 estacions de bombament. El sistema està compost per doble línia de reactor biològic de fangs actius amb eliminació de nutrients de 2.000 m3 i dos decantadors secundaris, espessidor de fangs dinàmic i deshidratació.
Sistema de sanejament de Masquefa
L’EDAR de Masquefa tracta 3,4 milions de litres al dia, de 18.500 habitants equivalents i una xarxa de col·lectors composta per 4 km de canonades i 4 estacions de bombament. Està composta per dues línies de reactor biològic de fangs actius de càrrega baixa tipus rotatori de 11.772 m3 de capacitat i dos decantadors secundaris dinàmics, espessidor de fangs i deshidratació.                
Sistema de sanejament de Carme
L’EDAR de Carme tracta 500.000 litres d’aigua residual al dia, d’una població superior als 4.000 habitants equivalents i una xarxa de col·lectors composta per 2 km de canonades. Està composta per una línia de reactor biològic de fangs actius i un decantador secundari concèntric, espessidor de fangs i deshidratació.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges