Vigilància, operació i manteniment de la conducció Xúquer-Vinalopó


Vigilància, operació i manteniment de la conducció Xúquer-Vinalopó

Servei d'operació de la captació, lliurament d'aigua a l'usuari final i manteniment de les infraestructures del transvasament, amb gestió del personal.

Client:
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED)
Localització:
Alacant
Període:
Dos anys 2015-2017
Tipus d'obra:
Operació i manteniment
Import:
1.967.450,56 €

Les infraestructures que componen el sistema Xúquer-Vinalopó capten 4.500 litres d'aigua per segon al riu Xúquer, a uns cinquanta metres aigües amunt de l'assut de la Marquesa a Cullera, València.

L'aigua recollida s'eleva fins a l'embassament de San Diego a Villena, Alacant, que compta amb una capacitat de 20 hm3. Durant el trajecte, passa per una sèrie d'estacions de bombament i les seves basses associades i per més de 90 km de conduccions entre canonades túnels. D'aquesta manera, s'aconsegueix salvar un desnivell de més de 600 m i l'aigua es pot distribuir als usuaris finals.
 

Es calcula una època de bombament continuada de 6 mesos l'any i la dedicació dels mesos restants a la realització dels manteniments preventius i normatius i les revisions necessàries. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Infraestructures del transvasament        

La conducció té una longitud total de 93,250 km i s'inicia 50 m aigües amunt de l'assut de la Marquesa (Cullera). L'alimentació d'aigua de la central de bombament s'ha projectat mitjançant un conducte d'1,60 m de diàmetre i 207 m de longitud, en PRFV. 

Està compost per 4 estacions de bombament en sèrie. L'estació de bombament s'ha projectat amb 3+1 grups motobombes submergibles de 340 Kwh de potència i Qu= 4256 m3/h. La bassa de Panser té una capacitat útil de 200.000 m3.

 

Juntament amb la bassa de Panser s'hi troba l'estació de bombament dotada amb cinc (4+1) bombes amb un Qu=4.050 m3/h, igual que les estacions de Llanera i Moixent. 

La conducció travessa la serra de la Corbera mitjançant dos túnels de 2.744 i 3.748 ml, respectivament, on l'aigua circula a làmina lliure.

Els mitjans humans del servei estan compostos per cinc perfils tècnics i operaris del sistema. Concretament, un cap del servei, responsables d'obra civil i equips elèctrics, cap d'operació i manteniment i un encarregat, així com 6 operaris d'operació i manteniment i 3 operadors de centre de control. 

És el primer contracte que implantarà les mesures de protecció davant del musclo zebrat.
 

Descàrregues


Galeria d'imatges