Servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament d'Agullana, Navata i Peralada


Servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament d'Agullana, Navata i Peralada

Client:
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Localització:
Girona
Període:
Gener - Desembre de 2016
Tipus d'obra:
Operació i manteniment
Import:
404.051,00 €
Arquitecte:
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Els treballs que s'han de realitzar són l'operació i el manteniment de les instal·lacions de depuració amb la finalitat de garantir-ne el funcionament correcte, així com la qualitat de les aigües depurades.

Sistema de sanejament de Peralada

El sistema de sanejament el componen l'EDAR i un bombament extern. El sistema recull les aigües residuals del nucli urbà de Peralada.
L'EDAR està dissenyada per tractar un cabal de 693 m3/dia i donar servei a 4.002 habitants; a més, està composta per un reactor biològic de fangs actius de baixa càrrega, amb eliminació de nitrogen i fòsfor.

Sistema de sanejament d'Agullana 

El sistema de sanejament no disposa de xarxa de col·lectors en alta, per tant, les aigües residuals arriben a l'EDAR per gravetat. El sistema dóna servei a tot el municipi d'Agullana.
L'EDAR tracta un cabal de 204 m3/dia per a 1.003 habitants.

Sistema de sanejament de Navata

El sistema de sanejament està format per l'EDAR, dos bombaments externs (EB Navata i EB Torremirona) i 4 km de col·lectors en alta. El sistema dóna servei al poble de Navata i a la urbanització del golf Torremirona.
L'EDAR de Navata es va dissenyar per tractar un cabal de 790 m3/dia a l'estiu i 280 m3/dia a l'hivern, considerant 3.950 habitants. La planta compta amb dues línies de reactors amb decantadors concèntrics. El procés és de tipus biològic de fangs actius de baixa càrrega, amb eliminació de nitrogen.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges