Explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament del Grup d'Abrera


Explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament del Grup d'Abrera

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) adjudica el servei d'explotació, operació i manteniment dels sistemes de depuració d'Abrera, Castellbell i El Vilar, Monistrol de Montserrat, Viladecavalls est, Viladecavalls oest i Vacarisses.

Client:
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Localització:
Barcelona
Període:
2017-2020 prorrogable 2 años más
Tipus d'obra:
Operació i manteniment
Import:
9.934.798€

Els treballs a realitzar són l'operació i el manteniment de les instal·lacions de depuració del Grup d'Abrera, a la zona de la conca del riu Llobregat, per tal de garantir-ne el correcte funcionament i la qualitat de les aigües depurades.

Es tracta un cabal aproximat de 50.000 m3/dia per a una població equivalent de 160.000 habitants, en sis sistemes de sanejament amb una xarxa de sanejament de més de 70 km de col·lectors.

 
DETALLS

Dades tècniques

Sistema EDAR d'Abrera
Abasta els municipis d'Abrera (Abrera, Les Carpes, Santa Maria de Villalba, Ca La Cília); Olesa de Montserrat; Esparreguera; Collbató i el Bruc amb 30 km de col·lectors i 6 estacions de bombament, dissenyat per tractar 34.000 m3/dia en un procés biològic de fangs actius amb eliminació de nitrogen i fòsfor. El procés el componen 2 línies de pretractament, desarenament i desbast, 2 decantadors primaris, 4 reactors biològics de 4.100m3 i 2 decantadors secundaris. La línia de fangs la componen un espessidor per flotació de 16 m, 1 digestor anaerobi i deshidratació amb 2 decantadors centrífugs de 45 m3/h. S'aprofita el biogàs generat en el procés de digestió per a la generació d'energia elèctrica per autoconsum.

EDAR de Castellbell i El Vilar
Dissenyada per tractar 5.500m3/dia, amb una xarxa de col·lectors de 12 km i 7 estacions de bombament, el procés biològic de fangs actius amb eliminació de nutrients de tipus carrusel de baixa càrrega amb una línia de 4.600 m3 i un decantador secundari de 25 m. La línia de fangs la componen un espessidor dinàmic de 201 m3 i la deshidratació s'efectua amb 2 decantadors centrífugs.

EDAR de Vacarisses
Dissenyada per tractar 1.320 m3/dia. El procés està format per pretractament, amb tamisatge de fins, desarenador i desgreixador, un procés convencional de fangs actius de ventilació prolongada amb separació final de l'efluent i la biomassa mitjançant 2 bastidors de membranes d'ultrafiltració de 32,6 m2 del tipus MBR.

EDAR de Monistrol de Montserrat
Tracta 3.300 m3/dia. El sistema està compost per 6 km de col·lectors i 2 estacions de bombament. Disposa d'un tanc d'homogeneïtzació de 1.500 m3, amb agitació i ventilació, i d'un reactor biològic de ventilació prolongada i un decantador secundari de 19 m de diàmetre. La línia de fangs la compon un espessidor per gravetat.

Descàrregues


Galeria d'imatges