Sistemes de bombament als aparcaments Saba


Sistemes de bombament als aparcaments Saba

Subministrament, instal·lació i garantia ampliada dels sistemes de bombament als aparcaments Saba de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Client:
Saba Aparcamientos, S.A. i Bamsa
Localització:
Barcelona
Període:
2016 - 2026 (8 anys)
Tipus d'obra:
Operació i manteniment
Import:
382.353 €

L'abast d'aquests treballs consisteix en el subministrament, la instal·lació, la completa posada en marxa i la garantia de funcionament contra qualsevol defecte o dany dels 44 sistemes als aparcaments que gestiona Saba a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els treballs que s'han de realitzar són la renovació dels equips mecànics i quadres de control de motors, així com el manteniment de les instal·lacions de bombament d'aigües residuals, pluvials i freàtiques dels aparcaments.

 
DETALLS

Dades tècniques

Els aparcaments inclosos en el contracte són els 36 inclosos a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que sumen 44 estacions de bombament que s'han d'actualitzar. Es substituiran 88 bombes submergibles per a les aigües residuals i pluvials. 

Es renovaran les vàlvules i les calderes, així com la instal·lació elèctrica i els quadres de control, i s'instal·larà un sistema de comunicacions amb la finalitat d'avís de funcionament i averies.

Descàrregues


Galeria d'imatges