Manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals a 14 municipis de la Cerdanya


Manteniment de les estacions depuradores d'aigües residuals a 14 municipis de la Cerdanya

Serveis d'operació i manteniment dels sistemes de sanejament de les poblacions d'Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Guils de Cerdanya, Martinet, Masella, Molina, Prats, Puigcerdà, Saneja, Sant Martí de Cerdanya, Supermolina i el Vilar d'Urtx.

Client:
Consell Comarcal de la Cerdanya
Localització:
Girona
Període:
De març de 2021 a març de 2025
Tipus de servei:
Operació i manteniment
Import:
6.861.618,12€ (IVA no inclòs)

Amb sistemes de sanejament que atenen poblacions de diferents densitats, sent Puigcerdà la més poblada amb 29.741 persones, les infraestructures difereixen quant a cabals de disseny i tècniques de tractament. Cadascun dels 14 municipis requereix un manteniment personalitzat d'acord amb les seves característiques. 

Alp
Té un cabal de 450 m3/dia en temporada baixa i 2000 m3/dia en temporada alta. L'extracció de fangs es duu a terme en dues sales i una atmosfera interior del dipòsit.
 
Bellver de Cerdanya
Té un cabal de 1445 m3/dia. Rep bombament extern del riu Sta. Maria amb uns 4 km de col·lector. Dos tamisos rotatius reben l'aigua per al pretractament. 
 
Bolvir
Té un cabal de 750 m3/dia a l'estiu i 350 m3/dia a l'hivern. L'aigua travessa la reixa de fins i passa per dos tamisos rotatius (1+1) per al pretractament. 
 
Das
Amb un cabal de 410 m3/dia a l'estiu i 200 m3/dia a l'hivern, el sistema que opera la recirculació de fangs és intern i el decantador és una tremuja tipus con invertit amb 6,50 m de diàmetre.
 
Guils de Cerdanya
Té un cabal de 410 m3/dia a l'estiu i 292 m3/dia a l'hivern. En el pretractament, l'aigua travessa dues reixes de gruixos manuals, una reixa de fins i un tamís d'espiral autonetejant. 
 
Martinet
Té un cabal de 1310 m3/dia a l'estiu i 375 m3/dia a l'hivern.  Un tamís estàtic autonetejant de flux vertical rep l'aigua per al pretractament. 
 
Masella
Té un cabal de 300 m3/dia a l'estiu i 750 m3/dia a l'hivern.  L'aigua entra per una reixa de gruixos i per dos tamisos autonetejadors. 
Molina
Té un cabal de 300 m3/dia a l'estiu i 750 m3/dia a l'hivern. Dos reactors funcionen per a la decantació. Totes les operacions es duen a terme en el mateix tanc. 
 
Prats
Té un cabal de 250 m3/dia a l'estiu i 200 m3/dia a l'hivern. L'aigua entra per una reixa de gruixos manual, extraïble i d'acer inoxidable, i passa per un tamís d'espiral autonetejant. 
 
Puigcerdà
Es compon de 8 km de xarxa de col·lectors, una depuradora d'aigües residuals i una estació de bombament. Té un cabal de 8.300 m3/dia. L'aigua arriba a una reixa de gruixos estàtica de neteja manual i tres tamisos rotatius automàtics.
 
Saneja
Amb sistema de pretractament mitjançant reixa de gruixos manual, el tractament secundari és un procés estàndard d'aireig prolongat i l'aportació d'oxigen es duu a terme a través d'un bufador.
 
Sant Martí de Cerdanya
Té un cabal de 855,12 m3/dia. El pretractament es duu a terme per gravetat mitjançant una reixa de gruixos manual amb rastell i cistella i reixa de fins amb tamís i cargol compactador.
 
Supermolina
Té un cabal de 300 m3/dia a l'estiu i 750 m3/dia a l'hivern. L'aigua entra per una reixa de gruixos i per dos tamisos rotatius (1+1) autonetejadors.
 
El Vilar d'Urtx
Té un cabal de 225 m3/dia a l'estiu i 70 m3/dia a l'hivern.  En el pretractament, l'aigua arriba a una reixa de gruixos manual extraïble d'acer inoxidable. 
 
Descàrregues


Galeria d'imatges