Rehabilitació del Turó Parc al districte de Sarrià Sant Gervasi a Barcelona


Rehabilitació del Turó Parc al districte de Sarrià Sant Gervasi a Barcelona

Les obres es localitzen a l’interior de l’actual Turó Parc, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, a l’illa enquadrada entre els carrers Josep Bertrand, Ferran d’Agulló, Francesc Pérez-Cabrero, Tenor Viñas i Bori i Fontestà. Els treballs no suposen una rehabilitació integral, sinó que s’actua sobre les necessitats més urgents i que afecten amb major grau, tant a la ciutadania com a l’equip de manteniment de l'espai.

Client:
Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA)
Localització:
Barcelona
Període:
Inici: novembre 2017. Durada: 7 mesos
Tipus de servei:
Restauració ambiental

Les obres tenen  per objectiu en els següents punts:
 
Rehabilitació del llac dels nenúfars:
- Buidat del llac, trasllat temporal de fauna, retirada de nenúfars i reintroducció de nenúfars i fauna.
- Noves bombes de recirculació de l’aigua, quadre de control i filtratge.
- Paviments i desguassos perimetrals.

Consolidació camins sauló:
- Nou sauló estabilitzat en els camins amb més pendent (superfície de 3.000 m2). 

Renovació de praderies:
- Millora de sòls, plantació i renovació de 1.800 arbusts. Reposició de prat.

Poda i reposició puntual d’arbrat.

Millores reg i xarxa freàtica:
- Millora d’un 2% de la xarxa envellida, xarxa nova de boques de reg, reubicació i millora de la eficiència dels sistemes de control de la xarxa freàtica.

Recuperació de l’antic Teatre de titelles.

Renovació jocs infantils i nous jocs generacionals.
- Àrea de jocs infantils 6-12 anys.
- Incorporació de 6 jocs generacionals.

Renovació mobiliari, bancs i papereres.

Senyalització del parc.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície llac:
952  m2
 
Paviment de sauló estabilitzat:
3.055 m2
 
Plantació d’arbust:
2.000 ut

Plantació d’arbrat:
12 ut
 
Superfície prat:
3.120 m2
 
Tarima de fusta:
21 m2

Instal·lació de bancs:
121 ut
 
Instal·lació de papereres:
47 ut

Descàrregues


Galeria d'imatges