Espai afectat pel pas de l’artèria d’ATLL


Espai afectat pel pas de l’artèria d’ATLL

Restauració ambiental de l’espai afectat pel pas de l’artèria d’ATLL en el tram entre Hostalric i Sant Celoni.

Client:
UTE Arteria ATLL Ramal Sant Celoni-Hostalric
Localització:
Barcelona
Període:
De gener del 2011 a juliol del 2011
Tipus de servei:
Restauració ambiental

Actuacions de restauració ambiental i d’adequació paisatgística de l’espai fluvial del riu Tordera i altres superfícies afectades pel projecte d’obra civil d’instal·lació de l’artèria ramal d’ATLL entre Hostalric i Sant Celoni (ARSCH).

La integració paisatgística de les diferents superfícies afectades mitjançant l’aportació de terres, hidrosembres, plantacions i tècniques de bioenginyeria, facilitant així el desenvolupament de la vegetació en aquests punts.
Afavorir la integració ambiental i paisatgística de l’àmbit del projecte revegetant l’espai mitjançant hidrosembres i plantacions d’arbres i arbustos d’espècies autòctones pròpies dels ambients on calia intervenir.

Millorar l’espai tant des del punt de vista paisatgístic com des del punt de vista ecològic, potenciant la diversitat vegetal, faunística i paisatgística en l’entorn de l’àmbit d’actuació.

 
DETALLS

Dades tècniques

Actuacions principals

Hidrosembra: 23 ha.
Plantació de revegetació: 32.470 u

 

Revegetacions d’escullera: 26.901 m2.
Revegetacions entramat Krainer: 80 m2.


Galeria d'imatges