Obres de millora del Parc de la Torre-Roja a Viladecans


Obres de millora del Parc de la Torre-Roja a Viladecans

Millora i dotació de nous equipaments a dos àmbits del Parc de la Torre-Roja, a Viladecans, Barcelona. Re-adequació de l’espai anomenat “jardí tancat” i ordenació de l’esplanada de la pineda.

Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Localització:
Barcelona
Període:
Juny 2020. Duració: 5 mesos
Tipus d'obra:
Restauració ambiental
Les millores del parc de la Torre-vermella es basen en les següents actuacions:
 
- Adequació dels accessos al jardí tancat per a facilitar l'accessibilitat, millora de l'àrea de jocs infantils unificant el paviment i incorporant jocs infantils accessibles, així com la certificació de la zona. Ampliació del parterre adjunt i transformació en prat sec.
- Reordenació de l'àmbit de la “Jugatecambiental” amb nous parterres d'arbustiva que complementen el ja existent Jardí de Papallones.
- Pavimentació de l'eix transversal del parc entre el jardí tancat i la pineda resolent el desnivell entre tots dos.
- Construcció d'un recinte de contenidors d'una superfície aproximada de 555 m².
- Dotació de nous equipaments esportius en l'àmbit de la pineda: 2 pistes esportives, una de gespa artificial equipada com a camp de futbol i l'altra de bàsquet; graderies dissenyades com a zona estancial i taules de ping-pong i de futtoc.
- Reordenació de l'àrea de pícnic amb una nova disposició de les taules existents, instal·lació de noves i reubicació de papereres.
 
DETALLS

Dades tècniques

Accessos i àrees de jocs infantils
 
Trabajos previos:
d'arbratge, arbustos i tanca: 5u, 20u i 103m
Demolició vorada: 254m
 
Paviment:
Llamborda formigó: 401m2
Vorada formigó: 170m
Encintat fusta: 50m
Cautxú reciclat: 188m2
 
Mobiliari:
Jocs nous: 6u
 
Jardineria:
Substrat: 83m3
 
Plantació:
Hedera helix: 2.781u
Hidro sembra prat sec: 516 m²
 

Àrea Jugatecambiental 
 
Treballs previs:
Tala d'arbratge, arbustos i tanca: 1u,12u i 21m
Demolició vorada: 306m
 
Paviment:
Vorada formigó: 155m
 
Mobiliari:
Reubicació banc i paperera: 3u i 3u
Banc i paperera nous: 2u i 2u
 
Reg:
Tub degoto: 950 m
 
Jardineria:
Substrat:44 m³
Plantació barreja arbustives: 446 m²

 

Eje transversal
 
Paviment:
Llamborda formigó: 375 m²
Vorada formigó: 94m
Base terrenc: 25 m³
 
Mobiliari:
Banc: 2u
Paperera: 2u
 
Recinte contenidor:

Tancaments:

Barra llistons fusta: 63m
Porta metàl·lica: 1u
 
Equipament esportiu:
 
Treballs previs:
Tala arbratge: 9u
 
Mov. tierras:
Nivelación terreno: 1.784 m2
Compactación suelo: 1.284m2
 
 
Paviments:
Escales i grades formigó in situ: 14m3
Gespa artificial: 606m2
Formigó+ fibres: 638m2
 
Mobiliari:
Bancs: 8u
Cistella i porteria: 2u y 2u
Aparcament bici: 4u
Barana acer: 68m
Columna il·luminació: 6u
 
Drenatge:
Clavegueram: 168 m
 

Àrea pícnic:
 
Mobiliari:
Recol·locació taula pícnic: 10u Col·locació taula pícnic infantil: 5u
Font clàssica: 1u
Descàrregues


Galeria d'imatges