Obres d'adequació del parc poeta Esteban de Villegas per a nous equipaments lúdics i esportius


Obres d'adequació del parc poeta Esteban de Villegas per a nous equipaments lúdics i esportius

Condicionament general de la jardineria i de la xarxa de drenatge superficial del parc Poeta Esteban Villegas al districte madrileny de Retiro. Aquesta actuació s'engloba dins de l'Acord Marc de les obres de reforma i conservació d'edificis i espais públics la competència dels quals correspon al districte de Retiro de l'Ajuntament de Madrid.

Client:
Districte de Retiro de l’Ajuntament de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
2021
Tipus de servei:
Restauració ambiental
Import:
144.099,49€
Aquest projecte incorpora diferents treballs de rehabilitació en l'àmbit de la jardineria, el paisatgisme i l'obra civil entre els quals es destaquen:
 
• Neteja i rehabilitació de la xarxa de drenatge existent.
• Execució d'una nova xarxa de drenatge.
• Demolició de paviments.
• Tractament i impermeabilització d'una de les jardineres.
• Urbanització de les àrees estancials seleccionades a base de paviment hidràulic.
• Plantació de noves espècies arbustives, creació de superfícies amb graveta decorativa 
i amb escorça de pi.
• Remodelació del sistema programable automàtic de reg.
 
Aquesta actuació s'engloba dins de l'Acord marc de les obres de reforma, reparació i conservació del conjunt d'edificis i espais públics, la competència dels quals correspon al districte de Retiro de l'Ajuntament de Madrid, Lot 4: Espais Públics.
 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície total pavimentada
 

  • 191,43 m² de paviment hidràulic
  • 31,5 ml de vorada prefabricada
Superfície total enjardinada
  • 328,40 m² d'escorça de pi tractada
  • 67,60 m² de graveta decorativa
  • 1529,20 m² de superfície enjardinada
Arbres i plantes 
 
· 342 uds. d'Arbutus unedo
· 262 uds. de Nandina doméstica
· 456 uds. de Deutzia gracilis
· 443 uds. de Pittosporum tobira
· 644 uds. de Teucrium fruticans
· 80 uds. de Cerastium tomentosum
· 312 uds. de Viburnum tinus
· 498 uds. de Juniperus horizontalis
· 237 uds. de Myrtus communis
· 239 uds. de Cistus albidus
· 208 uds. de Berberis thunbergii
· 373 uds. d’Eleagnus ebbingei
Descàrregues


Galeria d'imatges