Addplast


Addplast

Mescles bituminoses en calent dissenyades per a la incorporació de polímers de plàstics reciclats que milloren les prestacions d'una capa de rodadura i contribueixen a l'economia circular amb la revaloració d'un subproducte.

Mescles asfàltiques amb polímers de plàstics reciclats
 
Amb Addplast formulem mescles bituminoses en calent, tipus AC, BBTM, SMA, AUTL amb la incorporació d'un percentatge variable, segons necessitats, de polímers aditivats procedents de residus de plàstics reciclats sotmesos a un procés de tractament, selecció i classificació per a la seva valorització.
 
La incorporació d'aquests polímers procedents de residus de plàstics a les mescles bituminoses en calent proporciona un augment de la rigidesa, 
millorant les prestacions del betum emprat, allargant la vida útil del paviment i contribuint a una millora de les propietats anticarburants.
 
Permet la revaloració de subproductes, contribuint a l'economia circular i a la gestió sostenible de les matèries primeres. Possibilitat d'incorporació de material reciclat RA procedent de les obres, reduint el consum de matèries primeres fins a un 20%.
 

Característiques

• La incorporació de polímers proporciona un augment de la rigidesa, millorant les prestacions del betum emprat.
• Millora les propietats anticarburants de la mescla bituminosa en calent.
• L'addició de Addplast permet controlar la reologia del lligant, adaptant-la a les necessitats d'ús.
• Fàcil execució, estès amb mètodes convencionals.
• Permet la revaloració de subproductes
• Contribueix a l'econòmica circular i a la gestió sostenible de les matèries.
• Possibilitat d'incorporació de material reciclat RA procedent de les obres, reduint el consum fins a un 20% de les matèries primeres. 
Descàrregues