Rugofir

Rugofir
http://vimeo.com/163369287
Reproduir vídeo

Rugofir

Tractament superficial en calent d’altes prestacions.

Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Centre de producció:
Barberà del Vallès, Balaguer, Vilaseca, Villanueva de Gállego

Consisteix en l’aplicació conjunta d’un reg amb emulsió de betum modificat (Elastam) seguit de l’aplicació d’una capa ultrafina de mescla bituminosa en calent, fabricada en planta. 

Això s’aconsegueix mitjançant màquines estenedores, que incorporen una rampa de reg per on s’aplica l’emulsió just abans de la regla per estendre de la màquina.

 

Característiques

Aprofita el trencament de l’emulsió. En entrar en contacte amb la mescla en calent, es produeix una ebullició de l’emulsió a causa de l’evaporació de l’aigua, que recobreix els àrids en calent. Així la barreja queda integrada.

A diferència dels BBTM A i B, reestableix i manté les característiques superficials requerides al llarg del temps a un cost reduït i amb uns rendiments molt alts. Minimitza l’afectació al trànsit i augmenta la seguretat dels usuaris de la via.

Resistència a l’esfondrament (CRT > 60), gràcies a la qualitat dels àrids que són tractats de manera exclusiva per millorar-ne la forma i la granulometria.

El seu gruix (1/3 de les capes de rodament habituals) evita que la barreja es “tanqui”.

La drenabilitat del ferm assegura un bon contacte paviment-pneumàtic, i evita el risc de l’efecte aqua planning.

Bona absorció del soroll de rodolament, a causa de la composició discontínua de la mescla.

Alts rendiments d’execució (20 m x min), que inclouen el segellament d’esquerdes, i la ràpida obertura al trànsit (en vint minuts després de l'estesa).

Mínima preparació del suport: no cal fresar la capa que s’ha de renovar ni realitzar treballs previs de reg de superfície. És necessària una neteja exhaustiva de la superfície abans de l’aplicació del tractament.

Descàrregues


Galeria d'imatges

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.
+34 901 020 006
asfaltos@sorigue.com