Rugofir

Rugofir
http://vimeo.com/163369287
Reproduir vídeo

Rugofir

Mescla molt fina d'altes prestacions capaç de restablir els paràmetres necessaris en capes de rodament.

Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Centre de producció:
Balaguer, Barberà del Vallès, Vilaseca, Villanueva de Gállego

Mescla molt fina d'altes prestacions capaç de restablir els paràmetres necessaris en capes de rodament.

Una capa de rodament amb el mínim gruix
 
El resultat que s'obté és una capa de rodament que té un gruix inferior a 2 centímetres i un alt contingut de betum, que li proporciona tant la mescla bituminosa com l'emulsió.
 

Execució i aplicacions
 
L'estenedora que s'utilitza incorpora una rampa de reg que permet aplicar l'emulsió immediatament abans de la regla d'estesa de la màquina. 
 
Quan la mescla bituminosa en calent entra en contacte amb l”emulsió, es produeix la seva desestabilització i s'accelera el trencament. Això provoca que el betum altament modificat residual de l'emulsió embolcalli els àrids de la mescla i que s'aconsegueixi una integració completa.
La suma dels tipus de betum utilitzats (el de la mescla i l'aportat per l'emulsió) crea una massa molt més rica que, a més d'assegurar l'adherència entre capes, es torna més impermeable. Això permet que sigui més resistent a les gelades, que li afecti menys la brutícia i que sigui més factible la seva posterior neteja per tal de mantenir els valors de CRT. D'aquesta manera, s'aconsegueix augmentar la seguretat de la via. 
Amb aquest mètode, no cal esperar el temps de curat de l'emulsió abans d'estendre la mescla. La ràpida execució es tradueix en que el temps de posada en servei sigui menor i que l'obertura al trànsit es pugui dur a terme en un període de no més de 20 minuts després d'haver-se estès. 
 
En funció del tipus de via, no seran necessaris els treballs previs com ara el fresat de la capa que s'ha de renovar ni el reg d'adherència de la superfície, ja que el tractament s'aplica directament sobre el ferm existent. 
 

Característiques

• El sistema Rugofir té com a finalitat aconseguir una capa monogranular. D'aquesta manera, s'evita que les partícules de la mescla es recol·loquin amb el temps a causa dels esforços del trànsit.
• Gràcies a la capa monogranular, es garanteix un manteniment de les característiques superficials inicials del paviment durant més temps en comparació amb altres mescles.
• Amb l'alt contingut de lligant, el tractament segella les esquerdes actuals i evita que tornin a aparèixer.
• Així, s'obté una capa de rodament amb textura negativa, que ofereix una superfície de contacte més gran entre el pneumàtic i el paviment.
• Gràcies a la capacitat d'adaptabilitat del sistema, amb petites variacions en la granulometria de la mescla es poden assolir textures superficials d'entre 0,8 i 2 mm, amb valors de CRT de fins a 80.
• Alts rendiments de treball. No necessita treballs previs i, per tant, es pot aplicar directament sobre el ferm actual. A més, com que la mescla forma una capa molt fina, perd ràpidament la temperatura i es pot reobrir el trànsit en molt poc temps. 
Descàrregues


Galeria d'imatges

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.
+34 901 020 006
asfaltos@sorigue.com