Fircolor


Fircolor

Asfalt acolorit que aconsegueix trencar amb la monotonia d'una mescla asfàltica convencional i conserva totes les seves prestacions mecàniques.

Família:
Asfalts tècnics
Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel
Asfalt de color que manté les prestacions d'un asfalt convencional. El Fircolor és una mescla bituminosa en calent acolorida, formada per un lligant, àrids i pigments. Gràcies a les diferents possibilitats que ofereix el seu disseny i a la gamma de pigments actuals, s'aconsegueix trencar amb l'estètica convencional d'una mescla asfàltica clàssica i crear diferents tonalitats
Varietat de mescles Fircolor  
 
Gràcies a la varietat de combinacions possibles entre àrids i tonalitats de pigments, es poden aconseguir diferents resultats. 
 
Durant el pastament a la planta, es mesclen tots els components (àrids, fíl·ler, pigment i lligant) i d'aquesta manera, totes les partícules queden recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant amb la tonalitat desitjada. S'obté així una gran varietat de paviments de colors sense perdre les prestacions mecàniques pròpies d'una mescla asfàltica convencional.
Execució i aplicacions
 
El procés d'estendre i compactar la mescla Fircolor es realitza amb mitjans convencionals.
Té una gran varietat d'aplicacions pel fet que és un paviment creatiu que conserva les prestacions mecàniques de les mescles bituminoses convencionals.
Per exemple, es pot aplicar a places, pàrquings, carrils bici o camins rurals, per reduir l'impacte visual.

 

Aplicació del Fircolor drenant
 
Gràcies al disseny de mescla drenant es pot donar una solució als escocells i paviments amb necessitats de permeabilitat. 
 

Característiques

  • L'aplicació d'aquest paviment decoratiu es duu a terme en gruixos de 3 a 6 cm, i es pot realitzar ja sigui sobre una superfície asfàltica com formigó.
  • Ofereix un ferm flexible continu i sense juntes, que evita els trencaments característics de les llambordes.
  • Es capaç de suportar tant el trànsit de vianants com el rodat i s'adapta als moviments propis dels ferms flexibles.
  • El procés d'execució facilita que es pugui tornar a obrir el trànsit en 2 hores.
  • S'aconsegueix reduir l'impacte visual a l'ambient.
Descàrregues


Galeria d'imatges