Fircolor


Fircolor

Asfalt de color sense perdre prestacions.

Família:
Asfalts tècnics
Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel

Fircolor és una mescla bituminosa en calent acolorida formada per un lligant sintètic, àrids i pigments. Durant el seu pastament, totes les partícules d’àrid queden recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant amb la tonalitat desitjada. 

Com que és un paviment creatiu que alhora conserva les prestacions de les mescles bituminoses, les seves aplicacions són molt diverses. S’aplica en places, estacionaments, carrils bici i camins rurals.

 • 80.000 m² a la plaça de les Cultures de Barcelona.
 • Rambla de Sabadell (Barcelona).
 • Avinguda de Barcelona de Terrassa (Barcelona).
 • Carril bici a Gavà (Barcelona).
 • Exteriors de les pistes d’atletisme a Sabadell (Barcelona).
 • Plaça de la Rajanta de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
 • Plaça de Pau Casals de Vilafranca del Penedès (Barcelona).
 • Rambla del Poblenou de Barcelona.
 • Plaça de l’Ajuntament de Cambrils (Tarragona).

Fircolor - Gres
Segueix el mateix patró que les mescles acolorides, però no s’afegeix cap pigment al lligant sintètic. Aquest lligant té una composició a base d’una resina de color de mel. Variant la tonalitat dels àrids emprats s’aconsegueix un paviment similar a l’àrid sauló.

Projectes executats

 • Plaça de Guernica de Sabadell (Barcelona).
 • Passeig de la Ribera de Sitges (Barcelona).
 • Estacionament de l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat.
 • Jardins del Príncep de Girona de Barcelona.
 

Característiques

El lligant sintètic que s’utilitza en aquesta mescla en permet la coloració mitjançant l’aplicació d’uns pigments en el moment del pastament. El lligant sintètic acolorit es combina amb el color i la mida de l’àrid que s’empra en la mescla. 

Hi ha múltiples combinacions, cosa que permet una gran varietat de paviments acolorits sense perdre les prestacions mecàniques pròpies de les mescles asfàltiques. 

Descàrregues


Galeria d'imatges