Firmastic


Firmastic

Sistema que proporciona una major absorció dels moviments de les juntes de dilatació dels ponts i taulers sense perdre capacitat estructural.

Família:
Asfalts tècnics
Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel
Sistema d'altes prestacions per a les juntes
 
Firmastic és una mescla bituminosa en calent d'altes prestacions formulada especialment per suportar els esforços característics de les juntes de dilatació de ponts i taulers amb trànsit pesat.  
La mescla Firmastic s'ha dissenyat i perfeccionat durant més de deu anys amb l'objectiu de prioritzar el reforç estructural que es necessari en les juntes de dilatació, sense perdre l'equilibri amb la flexibilitat adequada per absorbir els moviments de les tensions i els esforços propis d'aquestes estructures. 
 

Criteris d'aplicació
 
El sistema Firmastic s'ha desenvolupat amb l'objectiu de resoldre els greus problemes estructurals que es produeixen a les juntes i que deriven dels sistemes actuals, sense perdre la capacitat d'absorció de moviment sobre les estructures ja consolidades en els primers anys des de la seva posada en servei.
 
Amb l'experiència d'haver executat més d'11.000 ml sobre juntes (tipus mòdul, flexibles i metàl·liques) durant deu anys en vies de trànsit pesat, tipus T00, amb esforços extrems i grans sol·licitacions, com autopistes, autovies i vies ràpides. 
 

El sistema es pot adaptar i formular d'acord amb les deformacions produïdes, i així mateix, admet una àmplia varietat de moviments. 
Cal conèixer els moviments de les juntes del tauler que s'han de restituir per poder adaptar la fórmula, i ajustar la mescla per aconseguir una capacitat d'absorció adequada.  
 

Procés d'execució

Abans de procedir a l'aplicació del sistema, s'analitza de forma individual les necessitats i condicions d'execució de cada junta de dilatació. 
 

Fase 1
Inspecció visual i realització de proves fins arribar a l'estrep o tauler del formigó i comprovar la profunditat.
 
Fase 2
Es produeix el fresat de la junta actual amb els gruixos obtinguts a les proves, la neteja de la zona i l'assecat del fons de la junta mitjançant l'aplicació de calor.
 
Fase 3
Col·locació de la solució òptima per al segellat i l'adherència (si la separació entre llavis és > 4 cm es realitzarà amb planxa galvanitzada i si és < 4 cm, es durà a terme amb geomalla). 
 
Fase 4
Reg d'adherència, subministrament, estès i compactació de la MBC d'altes prestacions Firmastic. 
 
Fase 5
Últim dia: tall i segellat de la junta a banda i banda. 
 
 

Característiques

  • Major capacitat estructural (trànsits T00)
  • Bona flexibilitat a baixes temperatures
  • Resistència a les deformacions plàstiques a altes temperatures
  • Bona adherència
  • Ràpida aplicació i obertura al trànsit
  • Major durabilitat amb prestacions millorades
  • No genera molèsties sonores quan passen els vehicles
  • No necessita manteniment
Descàrregues


Galeria d'imatges

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.
+34 901 020 006
asfaltos@sorigue.com