Reciclatge en fred amb emulsió


Reciclatge en fred amb emulsió

El reciclatge en fred amb emulsió és indubtablement la tècnica de rehabilitació de ferms més sostenible.

Família:
Asfalts tècnics
Marca:
Aficsa, Firtec, Sorigué, Vialex
Formatos de venta:
Granel

Rehabilitació de ferms in situ. Amb aquesta tècnica s’aconsegueix la rehabilitació estructural d’un ferm envellit a partir de la mescla homogènia del material resultant del fresatge del ferm existent, l’emulsió bituminosa, l’aigua i, eventualment, els additius. Tot això a temperatura ambient i en un sol procés realitzat in situ

Estalvi en costos i sostenibilitat ambiental

Disminució dràstica d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, vapors i partícules sòlides respecte a altres tècniques en dur-se a terme a temperatura ambient. La tècnica del reciclatge en fred redueix un 45% les emissions de CO2 equivalents respecte al fresatge i la reposició.

Estalvi important d’energia en cada un dels passos del procés: matèries primeres, tractament, fabricació, transport, extensió i abocament, que es tradueix en menys costos de producció. Per a una secció estructuralment equivalent, els costos de rehabilitació es redueixen en un 25%.

Disminució d’explotació de recursos naturals, revalorització de residus, menys petjada de carboni, economia circular.

Ampli coneixement de la tècnica i l’especialització

La capacitat de tenir un doble equip disposat en paral·lel permet el tractament a amplada completa de carril, aconseguint d’aquesta manera una millora clara de les característiques geomètriques, especialment les transversals, i minimitzant al seu torn les juntes longitudinals.

Possibilitat de disseny i fabricació d’emulsions específiques a les nostres instal·lacions, adaptades a les característiques i les necessitats del ferm existent.

Els més de 30 milions de metres quadrats executats pels nostres equips des de l’any 1993 ens converteixen en un referent, garanteixen la nostra experiència i asseguren una bona execució. 

 

Característiques

Alternativa eficient i sostenible al procés convencional de fresatge i reposició, ja que s’aconsegueix l’aprofitament integral dels materials envellits existents a la carretera.
Gràcies al sistema de treball, s’aconsegueix regenerar les característiques mecàniques de la superfície tractada i s’obté un ferm totalment homogeni.
Es realitza en una sola operació.

L'equip consta de:

Cisterna d’abastament de gran capacitat amb dos compartiments per a emulsió i aigua.
Fresadora-mescladora d’alt rendiment amb capacitat de processar el paviment existent per aconseguir la granulometria adequada. Dotada d’equip de dosificació per a la injecció d’aigua i emulsió.
Regle d’extensió i precompactació amb espiral de distribució i sistema automàtic d’anivellament.
Equip de compactació format per compactador pneumàtic isostàtic de 35 tones i corró tàndem de 17 tones.
Conjunt de reg de protecció per a procés de maduració i curació.

Descàrregues


Galeria d'imatges

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.
+34 901 020 006
asfaltos@sorigue.com