Certificacions - Asfalts

Certificacions

 


Sorigué, S.A.U.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L'empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad del Trabajo

La empresa mantiene un compromiso activo de prevención, más allá de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud que permite disminuir los riesgos laborales y fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L'empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

UNE 166002 | Sistema de Gestió d’R+D+i

L'empresa té implantat un sistema de gestió d’activitats i projectes d’R+D+I orientat a la millora dels procediments i al desenvolupament de productes nous, especialment en matèria d‘asfalts, i en innovació associada al tractament de les aigües.

IQNet SR10 | Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social

L’empresa ha acreditat la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els processos de l’empresa. L’obtenció d’aquest segell reafirma la importància que Sorigué atorga al creixement sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.

 


Vialex Constructora Aragonesa, S.L.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L'empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels projectes, des de l’adquisició de materials i serveis i l’execució de les obres, fins a la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda.

ISO 45001 | Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad del Trabajo

La empresa mantiene un compromiso activo de prevención, más allá de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud que permite disminuir los riesgos laborales y fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L'empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, la sensibilització i la formació respecte a tots els aspectes relacionats.

UNE 166002 | Sistema de Gestió d’R+D+i

L'empresa té implantat un sistema de gestió d’activitats i projectes d’R+D+I orientat a la millora dels procediments i al desenvolupament de productes nous, especialment en matèria d‘asfalts, i en innovació associada al tractament de les aigües.

IQNet SR10 | Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social

L’empresa ha acreditat la integració apropiada de la gestió de la responsabilitat social en tots els processos de l’empresa. L’obtenció d’aquest segell reafirma la importància que Sorigué atorga al creixement sostenible.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.