Fircolor Sauló

Fircolor Sauló

Fircolor Sauló

Mescla bituminosa que aconsegueix trencar amb la monotonia d'una mescla asfàltica convencional i conserva totes les seves prestacions mecàniques.

Acabat natural amb les prestacions de l'asfalt convencional. Fircolor Sauló és una mescla bituminosa en calent de formulació especial AC8 SURF que combina àrids de diferent naturalesa (entre 0 i 7 mm) per obtenir l'aspecte visual del Sauló. El lligant que es fa servir és un betum sintètic amb característiques translúcides que permet veure les tonalitats dels àrids formulats. Aquesta combinació ofereix acabats naturals sense perdre les prestacions mecàniques pròpies de les mescles asfàltiques. 
Aspecte natural 
 
El disseny es crea a partir de lligant sintètic en tonalitat mel i permet que el color dels àrids seleccionats sigui translúcid en la superfície. En el moment inicial de la seva col·locació, predomina el to del lligant sintètic, però amb l'ús, el pas del temps i els factors climatològics experimenta una evolució cap a una tonalitat més clara dels àrids formulats, característics del gres (sauló). 

A mesura que vagin passant els mesos i es perdi de manera progressiva la fina capa de lligant superficial, el paviment tindrà un aspecte més natural.

Execució i aplicacions
 
L'aplicació de la mescla Fircolor es realitza de manera ràpida, amb els mateixos mitjans que el procés d'estendre i compactar els asfalts continus convencionals.

Conserva les prestacions mecàniques de les mescles bituminoses convencionals i té una gran varietat d'aplicacions, como ara a places, pàrquings, carrils bici, camins rurals, per reduir l'impacte visual. 

 

Característiques

  • S'aplica a gruixos d'entre 3 a 6 cm, sobre una superfície asfàltica o formigó.
  • Ofereix un ferm flexible continu i sense juntes, que evita els trencaments característics de les llambordes.
  • És capaç de suportar el trànsit de vianants i rodat, i s'adapta als moviments propis dels ferms flexibles.
  • El procés d'execució facilita que es pugui tornar a obrir el trànsit en 2 hores.
  • S'aconsegueix reduir l'impacte visual amb l'entorn, gràcies a l'acabat natural que presenta. 
Descàrregues


Galeria d'imatges