Manteniment de l'arbrat públic de Mollet del Vallès


Manteniment de l'arbrat públic de Mollet del Vallès

El servei consisteix en el manteniment de l'arbrat públic de carrers, places i equipaments municipals de Mollet del Vallès. Les obres permeten garantir la correcta conservació dels arbres, controlar-ne les dimensions i assegurar que provoquin les mínimes molèsties i interferències a la ciutadania, a les edificacions i als diferents serveis públics.

Client:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Localització:
Barcelona
Període:
Inici: febrer 2020. Duració: 3 anys (+1 any)
Tipus de servei:
Gestió d'arbrat

Per a la prestació del servei, s'executen les següents operacions:
- Gestió informatitzada de les obres de manteniment.
- Conservació i actualització de l’inventari de l’arbrat públic.
- Poda d’arbres.

- Tala i arrabassament dels exemplars que, per raons tècniques, indiqui el Servei Tècnic Municipal (STM).
- Plantació d’arbres.
- Regatge amb camió cisterna, tant dels arbres de nova plantació com d'aquells plantats en campanyes anteriors. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Amidament anual previst:
Poda i tala:
2.600 unitats
Arrabassament de soca:
100 unitats
 
Regatge amb cisterna:
6.000 unitats
Plantació d’arbrat:
150 unitats
Previsió de treballs extraordinaris
265 unitats
Descàrregues


Galeria d'imatges