Entorn natural de la pedrera del Mèdol


Entorn natural de la pedrera del Mèdol

Rehabilitació de l’entorn natural de la pedrera del Mèdol.

Client:
Acesa - Abertis
Localització:
Tarragona
Període:
De gener del 2011 a abril del 2011
Tipus de servei:
Gestió d'arbrat

Restauració de talussos i camins d’accés a la pedrera, i realització de diferents actuacions a la zona forestal, totes elles situades en un entorn natural de la pedrera del Mèdol.

Zona forestal

Tala d’arbres cremats, extracció i apilament: 7 ha.
Relació de franja de seguretat de 25 metres d’alçada al perímetre: 1 ha.
Subministrament i plantació de diferents espècies de 2 sabes: 3.500 u.
Subministrament i sembra de diferents espècies: 3.500 u.

Talús i camí pedrera

Subministrament i plantació de diferents espècies de 30-50 cm d’alçada: 75 u.
Subministrament i plantació de diferents espècies de 40-60 cm d’alçada: 30 u.
Subministrament i plantació de diferents espècies de 2 sabes: 30 u.
Subministrament i plantació de diferents espècies a C-10, 90 i 120: 70 u.

 

Galeria d'imatges