Reixa de cable automàtica

Reja de cable automática
Tornar

Reixa de cable automàtica

És una reixa de tipus longitudinal, idònia per a grans altures d’aigua o pous profunds, sense limitació d’altura de descàrrega ni d’amplada de canal.

La neteja la realitza frontalment mitjançant una cullera-pinta que es desplaça al llarg d’una guia fixada al bastidor.

L’accionament es realitza mitjançant cables.

 

Materials

Les reixes fabricades en acer al carboni estan sorrejades amb partícules metàl•liques fins a un grau SA 2 1/2, segons la Swedish Standards Organisation, a les quals després s’aplica pintura resistent a la corrosió. Alternativament es poden fabricar galvanitzades i en acer inoxidable.

DETALLS

Dades tècniques

Equip motriu

Equip motriu compost per un eix d’acer muntat sobre rodaments i motor reductor d’eix buit.

Transmissió per cables i tambors enrotllacables situats a l’eix motriu.

Cables guiats per politges de reenviament.

Motors elèctrics trifàsics asíncrons amb protecció IP-55.

Neteja de la reixa

Cullera oscil•lant proveïda de dents per netejar els barrots.

Cullera articulada al carro de corrons que es desplaça verticalment, per mitjà de cables (2), al llarg de la guia del bastidor.

Accionament de la cullera mitjançant motor reductor i fusell que permet variar la distància de la politja de reenviament.

Bastidor

Bastidor monobloc construït en perfils d’acer amb marc d’ancoratge a obra civil.

Neteja de la cullera

Rasqueta de neteja de la cullera recoberta de material plàstic.

Braços porta-rasqueta oscil•lants i de caiguda esmorteïda.

Reixa

85º d’inclinació dels barrots respecte a la solera.

Reixa formada per mòduls de barrots independents.