Planta de valorització de residus de CLD a Barberà del Vallès


Planta de valorització de residus de CLD a Barberà del Vallès

Planta per a la valorització de residus amb una línia de triatge automatitzada a Barberà del Vallès, Barcelona.

Localització:
Barcelona
Tipus de servei:
Gestió de valorització
La instal·lació disposa d’un procés de separació de residus modern, innovador i automatitzat que permet la separació de residus, donant especial èmfasi a la valorització de materials per desprès convertir-los en matèries primeres.
 
Dissenyada per tractar residus barrejats no perillosos, la línia de selecció instal·lada permet separar aquells materials valoritzables continguts al residu mitjançant diferents equips: garbells, cabina de triatge, densímetre, òptics, electroimants i separador inductiu. 
L'acció combinada d'aquestes màquines ens permet recuperar un alt contingut de material valoritzable del residu d'entrada que, segons la composició, pot oscil·lar entre el 40 i el 60%.
 
La planta també està preparada per valoritzar residus d’origen comercial que encara contenen una part de fracció orgànica.
 
Un altre aspecte destacat és el seu reduït cost energètic perquè s’ha instal·lat en una coberta solar de 600 metres quadrats que reduirà el consum elèctric de xarxa en un 20%.
 
DETALLS

Dades tècniques

Autorització
 
Total: 81.100 tones/any
Residus mesclats per selecció: 36.000 tones/any
Residus no perillosos per transferència: 40.000 tones/any
Envasos industrials i municipals no contaminats: 5.000 tones/any
Residus perillosos (petites quantitats per emmagatzemar i transferir): 100 tones/any
Localització
 
Ctra. Mollet-Sabadell km. 1. Polígon industrial Molí d’en Gall, Barberà del Vallès.
 

Usos del residu tractat
 
El residu es transforma en matèria primera: Paper i cartó, plàstics de diferents tipologies (PET, PP, PELD, PEHD, PS, PVC, etc.), alumini, metalls fèrrics, fusta, vidre, tèxtil, etc.   
Processos del reciclatge
 
Triturador/obre bosses, alimentador metàl·lic, sedàs de cargols, sedàs vibrant, separador densimètric, separador per aspiració, separadors òptics, separador magnètic, separador inductiu, sitges de material i premsa de bales.
Descàrregues


Galeria d'imatges