Gestió de valorització

Gestión de valorización
GESTIÓ DE RESIDUS

Gestió de valorització


Disposem de centres propis de tractament de residus on realitzar valorització.

Realitzem quatre tipus diferents de processos.

Valorització de runes: Els residus d’obres són separats per fraccions. Les runes es processen com a àrid reciclat.
Valorització de restes vegetals: En primer lloc, aquestes restes són separades d’impropis no biodegradables i després són triturats. Aquest material és utilitzat en plantes de compostatge o com a biomassa.
Valorització de residus: Paper, cartró, plàstics, ferro, fusta i vidre són condicionats (trituració o premsat) i transferits a indústries de consum per a incorporar-los novament al mercat.
Valorització de voluminosos: Aquests residus són separats i classificats per tipologia, amb l’objectiu de minimitzar la fracció rebuig.

PROJECTES

Destacats

Planta de tractament de residus, separació i transferència
Lleida
see more
Servei de sanejament i recuperació de terrenys
Barcelona
see more
Planta de valorització de residus de CLD a Barberà del Vallès
Barcelona
see more
Planta de residus voluminosos de TERSA
Barcelona
see more
Planta per a la valorització de runes
Tarragona
see more