Residus industrials i grans generadors

Residuos industriales slide
GESTIÓ DE RESIDUS

Residus industrials i grans generadors


Oferim la gestió integral de tots els residus produïts en qualsevol centre de fabricació. Aquest servei abasta des de la recollida fins al tractament dels diferents residus.

Aquests residus poden ser no perillosos (paper/cartró, ferralla, fusta, plàstic, banals, etc.) o perillosos (envasos i absorbents contaminats, aerosols, dissolvents, hidrocarburs, etc.). A més, oferim serveis específics com la destrucció d’arxius i documents confidencials, serveis de neteja industrial i descontaminació de terres.

PROJECTES

Destacats

Servei de recollida de residus especials a l’Applus+ IDIADA
Tarragona
see more
Servei de gestió Punt Verd
Tarragona
see more
Servei de descontaminació del sòl de la parcel·la 15 de Marina Badalona
Barcelona
see more
Recollida d’envasos que han contingut residus fitosanitaris
Barcelona
see more