Serveis a la construcció

Servicios a la construcción

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
GESTIÓ DE RESIDUS

Serveis a la construcció


Disposem d’una àmplia varietat de contenidors per a la correcta selecció dels residus d’obres segons volum, quantitat i densitat. La recollida s’executa amb la pressa sol•licitada pel client en funció del tipus d’obra i l’activitat desenvolupada.

La traçabilitat de la gestió dels residus s’assegura mitjançant Documents de Seguiment de Residus de la Construcció. Al final de cada obra s’emet un Certificat de Gestió de Residus. A més, subministrem àrids Sorigué, aprofitant els desplaçaments a l’obra.

PROJECTES

Servei de sanejament i recuperació de terrenys
Barcelona
see more
Recollida i transport de residus de la construcció
Barcelona
see more