Infraestructures de tractament d’aigua

Infraestructuras de tratamientos de agua slide
GESTIÓ DE RESIDUS

Infraestructures de tractament d’aigua


La nostra àmplia experiència en el cicle de l’aigua ens permet oferir una gestió apropiada de cada tipus d’infraestructura.

Potabilitzadores: com a valor afegit a la nostra gestió, realitzem tractaments específics de llots de potabilitzadores mitjançant valorització.
Depuradores: Oferim la gestió de tots els residus produïts en una estació depuradora (desbast, sorres, greix o llots), utilitzant contenidors, caixes o camions banyera.
Aplicació agrícola: Som gestors autoritzats per al tractament de llots d’estacions depuradores, mitjançant aplicació i ús agrícola.

PROJECTES

Destacats

Gestió integral dels residus generats a l’EDAR de Montornès del Vallès
Barcelona
see more
Servei de recollida i gestió dels residus
Saragossa
see more
Aplicació agrícola dels llots deshidratats
see more
Gestió integral de residus d’instal·lacions d’Ematsa a Tarragona
Tarragona
see more
Recollida i transport dels residus procedents de diverses instal·lacions d’Aigües de Barcelona
Barcelona
see more