Planta de residus voluminosos de TERSA

Servicio de selección, separación y trituración de las fracciones residuales de la planta de residuos voluminosos y de madera

Planta de residus voluminosos de TERSA

Serveis de selecció, separació i trituració de les fraccions residuals de la planta de residus voluminosos i de fusta de TERSA.

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Client:
TERSA
Localització:
Barcelona
Període:
De novembre del 2014 a 2018
Tipus de servei:
Gestió de valorització
Import:
953.289,37 €/any
Especialitat:
Tractament de residus valoritzables, Tractament de residus vegetals, Transferència de residus municipals

A la planta de TERSA de Gavà-Viladecans es tracten els residus voluminosos i de fusta dels municipis de l’àrea metropolitana, els punts verds i els particulars amb autorització de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El servei consisteix en la selecció, la separació i la trituració de residus voluminosos i de fusta amb l’objectiu d’optimitzar la valorització dels residus entrats i aconseguir el mínim rebuig possible, i s’entén com a rebuig aquella fracció de residu no valoritzable.

 
DETALLS

Dades tècniques

Residus gestionats

Voluminosos i fusta.

Quantitats de residus

Fusta: 14.650 t/any; voluminosos: 32.950 t/any.

Residus seleccionats

Fusta, vidre, cartró, plàstics, matalassos i resta.

Mitjans humans

1 responsable del servei.
1 encarregat.
1 electromecànic/netejador.
8 maquinistes.
8 peons.

Mitjans materials

2 pales carregadores.
2 manipuladors.
1 escombradora mecànica.

Equipament

Zones de càlcul del pes, d’acumulació i de triatge de residus, planta trituradora de fusta, sitges d’emmagatzematge, zona de càrrega de residus, oficines, vestuari i menjador.

Descàrregues


Galeria d'imatges