Certificacions - Gestió de residus

Certificacions

 


Nordvert, S.L.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L’empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels seus projectes, des de l’adquisició de materials i serveis, l’execució de les obres, la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda. 

OHSAS 18001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

L’empresa manté un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L’empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, sensibilització i formació respecte a tots els aspectes relacionats.

Certificat de Transportista

Autoritzat de Residus per l’Agència de Residus de Catalunya codi T-1346.

Certificat de Gestor de Residus

Autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya per a les activitats de separació i transferència de residus de la construcció i de l’excavació a la nostra planta de Lleida amb codi E-1213.10.

Certificat de Gestor de Residus

Autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya per les activitats de valorització de residus industrials inerts i de la construcció a la nostra planta de Torredembarra amb codi E-460.97.

Certificat de Gestor de Residus

Autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya per a les activitats de gestió de residus orgànics i la seva aplicació agrícola com a fertilitzants amb codi E-1586.15.

Certificat d’inscripció en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant amb número 03/AT/2012