Substitució de comportes Taintor en les preses de Navacerrada i La Jarosa


Substitució de comportes Taintor en les preses de Navacerrada i La Jarosa

Subministrament i instal·lació de noves comportes Taintor de les preses de Navacerrada i La Jarosa, amb la substitució de les existents i l'adaptació del sistema a les tecnologies actuals, de manera que aquests òrgans d'alleujament ofereixin plenes garanties de seguretat i fiabilitat quant al seu funcionament, davant de qualsevol situació i en tot allò relatiu a la protecció de les persones, els equips i la pròpia seguretat de la presa.

Client:
Canal de Isabel II
Localització:
Madrid
Període:
Enero 2017 – septiembre 2017
Tipus de servei:
Preses i xarxes de reg
Import:
493.000 € (IVA excluido)

Entre les activitats realitzades, destaquen:
- Presa de dades, càlcul i disseny de les comportes Taintor de 7x3 m.
- Estudi i disseny del sistema d'accionament.
- Desmuntatge i transport a gestor autoritzat de les comportes existents, inclosos el seu sistema d'accionament, els accessoris i els elements mecànics.
- Desmuntatge i transport a gestor autoritzat de les instal·lacions elèctriques obsoletes.
- Desmuntatge i emmagatzematge de tots els elements que integren els sistemes d'auscultació integrats a la comporta, de manera que es puguin tornar a instal·lar un cop finalitzades les obres de substitució de les comportes, i instal·lació de nova instrumentació.

- Obra civil necessària per a l'adaptació de les casetes de maniobra a les noves comportes i els seus sistemes d'accionament.
- Substitució de tancaments fixos laterals.
- Fabricació, proves, transport a la presa i muntatge de les comportes TAINTOR, inclòs el sistema d'accionament, els elements mecànics, el sistema elèctric, les bandes de lliscament i les juntes d'estanquitat.
- Instal·lació i proves dels sistemes d'auscultació, instrumentació i control de l'obertura de les comportes, que inclouen la caixa de connexions de fibra òptica, el sistema d'adquisició de dades i la caixa de proteccions de l'alimentació.
- Tractament de les càmeres de maniobra i de les instal·lacions elèctriques que requereixen.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges