Obres de reparació de la presa n. 9 del riu Manzanares


Obres de reparació de la presa n. 9 del riu Manzanares

La presa n. 9 del riu Manzanares està situada 200 metres aigües avall del pont de la Princesa i consta de dues comportes tipus Taintor de 17x3,8 m que permeten, quan estan tancades, que el riu embassi aigua per a fins paisatgístics, recreatius i esportius, entre d'altres. Les comportes estan dotades de clapetes superiors de regulació. En el seu marge esquerre hi ha una escala de peixos que no és efectiva i que cal remodelar.

Client:
Ayuntamiento de Madrid
Localització:
Madrid
Període:
2017 – 2018
Tipus de servei:
Preses i xarxes de reg
Import:
512.000 € (IVA excluido)

La present actuació té com a premissa fonamental millorar dues problemàtiques principals de la presa n. 9 del riu Manzanares: d'una banda, l'estat deficient dels suports dels cilindres (un dels quals amb pèrdua total del suport), que impedeix l'accionament les comportes.

D'altra banda, l'escala de peixos actual no compleix el seu objectiu, ja que l'embocadura es troba massa lluny a la presa i a una alçada que impedeix que les espècies de ciprínids la utilitzin.

Abans de la realització dels treballs es duu a terme el projecte de manera conjunta amb la firma consultora d'enginyeria experta en redacció de projectes, SERS Consultores en Ingeniería y Arquitectura.

A més de les tasques principals, s'esmenen les següents problemàtiques:
- Estat deficient del recobriment de les comportes, que requereixen sorrejat i pintura.
- Reparació dels paraments i murs existents, que presenten despreniments i pèrdua de formigó.
- Filtratge de líquids a les sales tècniques, que necessiten impermeabilització.
- Adequació de la passarel·la de servei: sorrejat, pintura, posada en marxa del sistema de difusors i instal·lació de deflectors d'escuma.
- Emmacat de pedra de les soleres de les comportes per facilitar el pas dels ciprínids.
- Tancats i acabats finals.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges