Manteniment de xarxes d’aprofitament i sanejament

Mantenimiento de redes de aprovechamiento y saneamiento slide
SERVEIS A L'AIGUA

Manteniment de xarxes d’aprofitament i sanejament


Realitzem l’obra nova i el manteniment de xarxes de sanejament des del servei a l’usuari fins a la xarxa de col•lectors o a l’emissari submarí o terrestre, ja sigui en xarxes d’aigües residuals o pluvials.

A més, planifiquem i realitzem les obres necessàries per a l’aprofitament d’aigües pluvials i d’aigües provinents del nivell freàtic. També, desenvolupem actuacions per a la distribució d’aigua regeneradora en depuradores. El destí d’aquestes aigües és el reg, la neteja de vies públiques i la recuperació d’aqüífers.