Nou sistema d'abocament del cabal ecològic a la presa d'Almendra

Sistema de vertido de caudal ecológico en la presa de Almendra

Nou sistema d'abocament del cabal ecològic a la presa d'Almendra

La presa d'Almendra està ubicada a la conca del riu Tormes, al triangle fronterer entre Salamanca, Zamora i Portugal. Aquesta presa es caracteritza per ser la més alta d'Espanya amb una alçada màxima de 202 m, i amb el salt de Villarino a uns 410 m (generació elèctrica). L'estat actual de la presa requereix la instal·lació d'una nova línia de cabal ecològic que permeti assegurar el proveïment d'aigua al riu Tormes a la vegada que manté les condicions mediambientals exigides.

Client:
Iberdrola Generación, S.A.
Localització:
Salamanca
Període:
Juliol de 2015 - Abril de 2016
Tipus d'obra:
Preses i xarxes de reg
Import:
520.000 € (IVA no inclòs)

Entre les activitats que s'han de realitzar, destaquen:

- Demolició de galeria de desguàs de fons i retirada de canonada de 1.800 mm de diàmetre existent per mitjà de tall amb corona de diamant i extracció contínua de testimoni. El volum de formigó demolit supera els 110 m3.
- Perforació del parament de la presa amb un trepant de 600 mm de diàmetre, per mitjà de trepants gairebé tangents de 300 mm de diàmetre i 7 m de longitud per al pas de la canonada de la nova línia de cabal ecològic.
- Subministrament, prefabricació i muntatge de nou tram de desguàs de fons de 1.800 mm de diàmetre en acer al carboni amb les derivacions de 900 mm per a futura minicentral i 500 mm per a línia de cabal ecològic.

- Acoblament, proves i muntatge de nova comporta Bureau de pas circular de 1.800 mm de diàmetre en desguàs de fons.
- Subministrament, fabricació i muntatge de nova línia de cabal ecològic en acer inoxidable de 500 mm de diàmetre.
- Muntatge de dues unitats de vàlvules de comporta de 500 mm de diàmetre, una d'elles motoritzada.
- Muntatge de vàlvula de raig buit de 350 mm de diàmetre en línia de cabal ecològic.
- Formigonat de cambra.
- Connexió oleohidràulica dels nous elements mecànics, així com les instal·lacions elèctriques.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges