Rehabilitació de la infraestructura dels desguassos de fons i de la xarxa de drenatge de la presa de Sau


Rehabilitació de la infraestructura dels desguassos de fons i de la xarxa de drenatge de la presa de Sau

Les obres consisteixen en l'adequació de la infraestructura dels òrgans de desguàs de fons de l'embassament de Sau. Els treballs es concentren en la rehabilitació dels blindatges dels quatre conductes de desguàs de fons de tots dos marges de la presa. També es procedeix a la millora en l'adducció d'aire de les quatre vàlvules Bureau i a la neteja de la xarxa de drenatge.

Client:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Localització:
Barcelona
Període:
Maig 2019 - febrer 2021
Tipus d'obra:
Preses i xarxes de reg
Tipologia:
Embassaments, preses i pantans
Import:
2.287.382,03€
Alimentada pel riu Ter i situada en el municipi de Vilanova de Sau, la presa és objecte d'una sèrie d'obres de rehabilitació que es descriuen a continuació:
 
1. Rehabilitació dels conductes laterals de desguassos de fons. Mitjançant la tècnica de hidro demolició es retira el blindatge deteriorat i es fa un sanejament del formigó. Posteriorment es col·loca un nou blindatge i s'injecta morter d'alta resistència entre el parament de formigó sanejat i el nou blindatge.
2. Adequació del sistema d'adducció d'aire. Es retira la instal·lació existent, s'efectua la demolició dels conductes i s'amplia el seu diàmetre fins a DN300 mm. Es col·loquen els nous tubs d'adducció i, una vegada dins de la cambra de vàlvules Bureau, s'instal·len noves vàlvules de comporta motoritzades i ventoses trifuncionals.
 
3. Millora de la xarxa de drenatge. Es neteja tot el sistema de drenis amb aigua a molt alta pressió i s'instal·len nous piezòmetres i la seva automatització. 
 
DETALLS

Dades tècniques

Hidro demolició:
 • Sanejat del formigó mitjançant un robot accionat a distància
  Pressió del treball: 1200 bar
Instal·lació de nous blindatges
 • Xapa anti-desgast de 10 mm de gruix
 • HB 400
 • Revestiment 1480 m² per als quatre conductes
 • Ancoratges al formigó sanejat cada 1 m²
Nova adducció
 • Instal·lació de canonada d'acer J DN300 mm
 • ​Instal·lació de 8 vàlvules de comporta motoritzades DN300 PN16
 • Instal·lació de 8 ventoses trifuncionals DN300 PN16.
Nova xarxa piezomètrica
 • Neteja dels drenis existents amb aigua a molt alta pressió
 • Instal·lació de 20 piezòmetres
 • Automatització i control del sistema
Descàrregues


Galeria d'imatges