Servei de manteniment de les xarxes d’abastament i sanejament d’EMASAGRA i AGUASVIRA

Servicio de mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento de EMASAGRA y AGUASVIRA

Servei de manteniment de les xarxes d’abastament i sanejament d’EMASAGRA i AGUASVIRA

Reparació i manteniment de tota la xarxa d’aigua potable i la xarxa de sanejament de Granada capital i de 35 municipis de l’àrea metropolitana de Granada.

Client:
EMASAGRA y AGUASVIRA
Localització:
Granada
Tipus de servei:
Xarxes de distribució
Import:
4.000.000 €/any (IVA exclòs)

L’objecte del contracte és la reparació de totes les avaries que afectin la xarxa d’aigües de Granada. Es tracta de treballs no programats en què s’actua principalment en canonades de polietilè, de fosa dúctil i de formigó armat amb camisa de xapa.

Els treballs són programats i es componen de la instal•lació del tub, la instal·lació de mesuradors de cabal i l’execució d’arquetes de registre. ACSA disposa d’una centraleta i d’un sistema de gestió 24 hores els 365 dies de l’any que permet reaccionar al més aviat possible davant de qualsevol necessitat d’actuació.

 
DETALLS

Dades tècniques

Localització

35 municipis de l’àrea metropolitana de Granada.

Població servida

1.000.000 d’habitants

Nre. de connexions de servei

220.000 totals.
3.000 connexions noves/any.
13 connexions/dia.

Avaries ateses

10.000 avaries/any.
27 avaries/dia.

Actuacions RERA

11.150 actuacions/any.

Mitjans

120 operaris.
42 furgonetes i 10 camions.
13 grues, excavadores, etc..

Horari servei

24 hores, 365 dies a l’any.

Temps d’actuació

Inferior a dos hores des de la comunicació.

Procediment

Es disposa d’un protocol comunicatiu d’actuació en cas d’emergència.


Galeria d'imatges