Pavimentació del mercat de la Boqueria de Barcelona amb materials que en faciliten el manteniment i augmenten la seguretat dels vianants


Pavimentació del mercat de la Boqueria de Barcelona amb materials que en faciliten el manteniment i augmenten la seguretat dels vianants

Renovació total del paviment als vials del mercat de la Boqueria de Barcelona amb materials que ofereixen més seguretat pels vianants i faciliten les tasques de manteniment.

Client:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
Gener – març 2023
Tipus d'obra:
Projectes
Import:
1.093.226,28 € (IVA exclòs)
Arquitecte:
Lola Simón, SBS Enginyers

L'emblemàtic mercat de la Boqueria de Barcelona és objecte d'una tasca acurada de renovació del paviment en tots els vials amb materials que ofereixen més seguretat per a la circulació i faciliten les tasques de manteniment. 

El projecte es fa en dues fases: zona nord i zona sud. A cadascuna es tanca la meitat del mercat perquè l'altra pugui seguir la seva activitat oberta al públic. 

En total es renoven 3.920 m2 de superfície, dividits en dues zones d'actuació de 1.989 m2 cadascuna. Cada àrea de treball es protegeix i s'abalisa totalment per evitar la contaminació pel soroll i la pols.

Els treballs comencen amb el fresat i la demolició del paviment asfàltic existent a tota la superfície del mercat. 

També s'eliminen els paviments de formigó, morter amb resines i recobriments de peces prefabricades que envolten les parades. 
Un cop retirats aquests materials, s'aplica un únic paviment asfàltic a tota la superfície, sense modificar la base existent.

Per a aquest treball es fa servir un paviment de 4 cm de gruix d'una barreja bituminosa en calent tipus AC-22 SURF PMB 45-80/65. 

Sobre aquesta barreja s'aplica la resina Firflex d'alta resistència, amb propietats antilliscants i anticarburants, que, juntament amb les millores en planimetria, contribueixen a augmentar la seguretat dels vianants. A continuació, es recobreix la resina amb àrid de 1/3 mm amb acabat en pedra natural, la composició del qual facilita la neteja.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície per renovar: 3.920,99 m2

Paviment de formigó eliminat: 180,25 t

Superfície total pavimentada: 3.540,00 m2

Adaptació de tapes de serveis: 88 tapes

Aglomerat asfàltic nou: 340 t

Descàrregues


Galeria d'imatges