Asfaltatge del Circuit de Barcelona - Catalunya

Circuit Catalunya
https://vimeo.com/257677243
Reproduir vídeo

Asfaltatge del Circuit de Barcelona - Catalunya

Reasfaltatge del Circuit de Barcelona - Catalunya el gener del 2018 La nova superfície asfàltica és una gran millora que ha solucionat els problemes existents i ha augmentat la qualitat de la pista.

Client:
Circuits de Catalunya, S.L.
Localització:
Barcelona
Període:
Gener de 2018
Tipus de servei:
Projectes
Import:
1.763.065,03 €

Treballs de repavimentació del Circuit de Barcelona - Catalunya el gener del 2018
 
La superfície existent s'havia pavimentat el 2005 i presentava algunes irregularitats que interferien en la bona conducció i en la seguretat dels conductors i esdeveniments en general.

La nova superfície asfàltica és una gran millora que ha solucionat els problemes existents i ha augmentat la qualitat de la pista.
 
L'obra ha consistit en el fresatge de la capa de rodament existent i la part superior de la capa intermèdia en un gruix de 7 cm.
 
La posterior reposició es va realitzar amb l'asfaltatge de la capa base amb 3 cm d'MBC tipus SMA 6 i la capa de rodament amb 4 cm d'MBC tipus TOP LAYER.
 
La capa de rodament TOP LAYER reuneix els requisits de regularitat, homogeneïtat i resistència al lliscament que requereixen els circuits de carreres internacionals.

Els treballs de fresatge es van realitzar en 2 dies i hi van intervenir 7 fresadores W200 en paral·lel amb el sistema multiplex. La superfície a fresar era de 62.500 m2 a un gruix 7 cm.
 
Per als treballs d'estesa es van emprar 2 estenedores W1800-3/W1900-3 treballant en paral·lel en una amplada de 14 m i amb controls de regularitat mitjançant regla de 6 m AB600. L'alimentació es va realitzar amb 2 sitges de transferència.
 
Es van dedicar 3 dies a l'estesa de la capa intermèdia SMA 6 de 3 cm i 3 dies més a la capa de rodament TOP LAYER.
 
Per a la compactació es van emprar 5 rodets tàndem treballant simultàniament. El subministrament el van realitzar 21 camions tipus banyera.
 
Durant tota l'obra es va realitzar el control de regularitat i planimetria de les capes mitjançant regla de 3 m i 4 m.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície                                      62.500 m2
MBC SMA 6  gruix 3 cm                      3.618 t
MBC TOP LAYER gruix 4 cm              6.060 t
Fresatge                                              10.176 t
Fresadores W200                               7
Estenedores W1800-3/W1900-3        2 

Rodets tàndem                  5
Sitges de transferència    2
Camions tipus banyera   21

Descàrregues


Galeria d'imatges