Repavimentació amb asfalt tècnic Fircolor a la Finca Mas Solers, a Sant Pere de Ribes, Barcelona


Repavimentació amb asfalt tècnic Fircolor a la Finca Mas Solers, a Sant Pere de Ribes, Barcelona

Treballs de repavimentació a la zona de recepció de la Finca Mas Solers (l'antic Gran Casino de Barcelona) amb asfalt tècnic Fircolor. L'obra ha inclòs també la implantació d'un nou sistema de canalització d'aigües pluvials, reg i serveis elèctrics, mitjançant canalons de desguàs i canalitzacions en rasa.

Client:
Grup Peralada
Localització:
Barcelona
Període:
Gener - febrer de 2020
Tipus d'obra:
Projectes

L'actuació de repavimentació s'ha dut a terme en tres fases. La primera fase ha consistit en el fresatge de tota la superfície del paviment existent.
 
A la segona fase s'han executat falques laterals amb mescla bituminosa (AC8 PMB 45-80/65) per tal de crear prou pendent per al desguàs correcte de la zona.
 
Aquestes falques s'han executat amb una mescla a base de betum modificat amb millors prestacions mecàniques, proporcionant més durabilitat i atenuant els possibles assentaments diferencials del terreny natural com a conseqüència de les càrregues.

Finalment, a la tercera fase s'ha estès la capa de mescla bituminosa amb el producte Fircolor Sauló, l'aglutinant del qual té una composició a base d'una resina de color mel, a la qual s'afegeixen àrids amb una tonalitat específica. D'aquesta manera, és possible d'igualar el color i el comportament del sauló natural.
 
En aquest cas, s'ha seleccionat aquest material per la seva qualitat estètica i la seva integració cromàtica amb l'entorn.

 
DETALLS

Dades tècniques

Superfície 1.580 m2
 
Fircolor Sauló 190 t
AC8 PMB 45-80/65 55 t
 
Fresatge 100 t
Canalització en rasa 281 m
 
Canaló 78 m
Descàrregues


Galeria d'imatges