Rehabilitació del ferm en l'AP-68


Rehabilitació del ferm en l'AP-68

Les obres van consistir en la rehabilitació del ferm en les calçades dels trams 07 i 08 (km 187 a km 230) de l'autopista AP-68 Bilbao-Saragossa.

Client:
Autopista Vascoaragonesa, CESA
Localització:
Saragossa
Període:
De març a octubre de 2011
Tipus d'obra:
Projectes

Calçades entre km 205,8 a km 230, calçada Zaragoza i km 230 a km 206,9, calçada Bilbao: renovació de carril lent i nova capa de rodadura. Enllaç d'intercanvi amb AP-15: reparacions puntuals i nova capa de rodadura.

Àrees de descans d'Alfaro (km 197), Corella (km 206) i Murchante (km 213), ambdues calçades: reparacions puntuals i nova capa de rodadura. Passos de mitjana, entre km 206 i km 250: reparacions puntuals i nova capa de rodadura.

 
DETALLS

Dades tècniques

Tractaments realitzats

Fresat d'aglomerat asfàltic en reparació de carril lent.

Reg d'adherència d'emulsió modificada, termo-adherent, en reposició de carril lent, en enllaç i àrees de descans.

Reg d'adherència sota capa de rodadura d'emulsió modificada, termo-adherent.

Capa de rodadura en calçades (inclòs vorals), en enllaç i àrees de descans.

Mescla bituminosa en actuacions, reperfilats, reposició de ferms en viaductes o regularitzacions.

 

Segellat d'esquerdes en calçades i vorals.

Reposició de juntes de dilatació tipus elàstic, de 30 cm. d'ample, en estructures.

Reposició de juntes de doble tall i segellat, en estructures.

Execució de ranures en ferma.

Pintura de marques vials en zones d'actuació.


Galeria d'imatges