Disseny de la barreja i posterior tractament de puliment antilliscant en el carrer central de la albereda principal a Málaga


Disseny de la barreja i posterior tractament de puliment antilliscant en el carrer central de la albereda principal a Málaga

S'ha dissenyat la barreja asfàltica especial fabricada amb àrid de color vermellós i òxid de ferro, per als carrils de la albereda central. Es redueix la imatge de asfalt negre i es diferència dels carrils exclusius per a taxis i autobusos propers als dos nous passadissos de vianants dels laterals. Posteriorment, s'executa el tractament del polit amb tractament antilliscant, amb el qual es visualitza l'àrid vermell de la mescla, donant aspecte d'un paviment continu.

  • Disseny de la barreja per a l'execució de l'obra.
  • Realització d'un desbast de tota la superfície amb diamant metàl·lic, per a visualitzar l'àrid, i planificar el paviment.
  • Neteja del paviment per a posterior beurada RS Asphalt-Plus.
  • Subministrament i aplicació de RS Asphalt-Plus al paviment per tapar imperfeccions de l'asfalt.
  • Polit de rematades i ribes. Afinat de la superfície amb diamant metàl·lic per eliminar l'excés de beurada i visualització de l'àrid. 
 

Característiques

Superfície
3.600 m2
 
3 carrils de 3,5 m d’amplada
 
 
Materials
Barreja asfàltica segons fórmula de treball dissenyada.
 
Descàrregues


Galeria d'imatges