Servei de sanejament i recuperació de terrenys


Servei de sanejament i recuperació de terrenys

Servei de sanejament i recuperació de terrenys ocupats per activitats marginals al sector nord-oriental del Parc de Collserola, Barcelona.

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Client:
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Localització:
Barcelona
Període:
De gener de 2015 a gener de 2016
Tipus de servei:
Gestió de valorització
Import:
370.000 € (IVA exclòs)
Especialitat:
Valorització de residus de la construcció

Servei d’enderroc de barraques, tanques i altres construccions, i perfilat del terreny amb la corresponent correcta gestió dels residus generats als terrenys ocupats per activitats marginals al Parc Natural de la Serra de Collserola.

Servei de sanejament i recuperació  de terrenys ocupats per activitats marginals a diverses parcel·les.

El servei inclou diferents accions:
Enderrocs de construccions.
Triatge i selecció dels residus extrets.
Càrrega en contenidors diferenciats per residus.
Transport a plantes de gestió i valorització.

Gestió del residu potenciant el reciclatge a la deposició.
Perfilat del terreny.

Aquest servei pertany a la segona fase del projecte de sanejament de totes les parcel·les del sector nord-oriental del parc al llarg de l’any i 2015.

 
DETALLS

Dades tècniques

Personal:
1 Maquinista.
3 Operaris.
2 Conductors.
1 Tècnic.

Maquinària i vehicles utilitzats:
Retroexcavadora.
Camió ganxo.
Camió cadenes.
Vehicle especial per l’amiant.
Triturador.

Residus recollits:
Runa.
Fusta.
Plàstic.
Pneumàtics.
Fibrociment.
Banal.
Matalassos.
Residus especials.

Descàrregues


Galeria d'imatges